Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Biyomedikal Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. İdris KABALCI (Bölüm Başkanı) idriskabalci@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Ü. Ahmet Reşit KAVSAOĞLU (Bölüm Başkan Yrd.) kavsaoglu@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Ü. Ali ARSLANTAŞ aliarslantas@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Ü. Ammar Zeidan Ghailan ALSHEMARY ammar@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Ü. Besnik PONİKU besnikponiku@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Ü. Hacı Mehmet KAYILI h.mehmetkayili@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Ü. Mehmet KARA mehmetkara@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Emrah IRMAK emrahirmak@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Abdullah Bilal AYGÜN abilalaygun@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Anday DURU andayduru@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Eftâl ŞEHİRLİ eftalsehirli@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Halil İbrahim ŞAHİN halilis@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu