Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Tıp Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. Tamila ANUTGAN (Bölüm Başkanı) tamilaanutgan@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Orhan ŞEN orhansen@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Daver ALİ daverali@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Cihat ŞEKER cihatseker@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Kübra GÜNDÜZ kubragunduz@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Mutlu TEKİR mutlutekir@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu