Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. Hayrettin AHLATCI (Bölüm Başkanı) hahlatci@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Ali GÜNGÖR agungor@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. İsmail ATILGAN atilgan@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Yavuz SUN ysun@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Fatih HAYAT fhayat@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Fatma MEYDANERİ TEZEL fatmameydaneri@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Erkan KOÇ (Bölüm Başkan Yrd.) ekoc@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Süleyman YAŞIN (Bölüm Başkan Yrd.) syasin@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Betül USTA betulusta@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Engin ÇEVİK engincevik@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Nurettin ELTUĞRAL nurettineltugral@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Yasin KANBUR yasinkanbur@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Yunus TÜREN yturen@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Fatih AYDIN (ÖYP) fatih.aydin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Hamza ŞİMŞİR hamzasimsir@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Hüseyin ZENGİN huseyinzengin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Muhammet Emre TURAN memreturan@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Alper İNCESU (ÖYP) alperincesu@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Fatih KILIÇ (ÖYP) fatihkilic@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Fazıl HÜSEM (ÖYP) fazilhusem@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Güldane ERTUĞRUL guldaneertugrul@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. İsmail Hakkı KARA (ÖYP) ihakkikara@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Safa POLAT safapolat@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Sait ÖZÇELİK saitozcelik@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Sedef ŞİŞMANOĞLU sedefsismanoglu@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Yasin AKGÜL yasinakgul@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu