Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. İhsan ULUER (Bölüm Başkanı) ihsanuluer@gmail.com
Prof.Dr. Salim ORAK (Bölüm Başkan Yrd.) salimorak@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Bahattin TÜRETKEN bahattinturetken@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Erzat ERDİL erzat.erdil@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Habibe TECİMER habibeuslu@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Necmi Serkan Tezel nstezel@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Selim ÖNCÜ soncu@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Ziyodulla YUSUPOV ziyadullayusupov@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa GÖKDAĞ (Bölüm Başkan Yrd.) mgokdag@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Hayrettin YÜZER hayrettinyuzer@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ayad Atıyah ABDULKAFI ayadabdulkafi@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Bilgehan ERKAL berkal@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ALTINKAYA haltinkaya@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin DEMİREL hdemirel@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Tahir GÜNEŞER mtguneser@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Burak TÜRKÖZ mbturkoz@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Turgut ÖZTÜRK turgutozturk@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Abdullah Talha SÖZER talhasozer@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Ersagun Kürşat YAYLACI ekyaylaci@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Ahmet KAYMAZ (ÖYP) ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Ali AKAY (ÖYP) aliakay@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Ediz DELİHASANLAR edizdelihasanlar@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Esra EVCİN BAYDİLLİ esraevcin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Hilmi AYGÜN hilmiaygun@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Kadir İLERİ kadirileri@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Muhammed Can ÖZDEMİR mcanozdemir@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Yunus Emre KARASU yekarasu@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu