Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
(Başkan)
Prof.Dr. Hasan GÖKKAYA
Prof.Dr. İhsan ULUER
Prof.Dr. İsmail ATILGAN
Doç.Dr. Bülent ÖZDALYAN
Doç.Dr. Habibe TECİMER
Yrd.Doç.Dr. Gökhan SUR
Raportör
Ruhi AKGÜN

© Fakülte Web Komisyonu