Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Mustafa YAŞAR
(Başkan)
Prof.Dr. Hasan GÖKKAYA
Prof.Dr. İhsan ULUER
Prof.Dr. İsmail ATILGAN
Doç.Dr. Habibe TECİMER
Doç.Dr. Mehmet ÖZALP
Yrd.Doç.Dr. Gökhan SUR
Raportör
Turgut DEMİR

© Fakülte Web Komisyonu