Doç.Dr. İnan KESKİN
Bölüm Başkanı
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii, 78050, Karabük
Oda No 406
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3997)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta inankeskin@karabuk.edu.tr
  inankeskin@gmail.com
Kişisel Web Sayfası http://www.inankeskin.com/
 
Çalışma Alanları Geoteknik Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği, Şev Stabilitesi
   
Ünvan ve Görevler
 1. Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2018-...
 
 1. Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2011-2018
 2. Arş.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2007-2011
İdari Görevler
 1. Bölüm Başkanı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi 2012-...
 
 1. Geoteknik AD. Başkanı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-
 2. Hidrolik AD. Başkanı (Vekaleten), İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-
 3. Fakülte Kurulu Üyesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi, 2012-
 4. Erasmus, Farabi, Mevlana, AKTS Bölüm Koordinatörü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi, 2013
 5. Fakulte AKTS ve Diploma Eki Komisyonu üyeliği, Mühendislik fakültesi, Karabük Üniversitesi, 2013-
 6. Fakülte Alt Danışma Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, 2013
Eğitim Lisans Jeoloji Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi, 2003
  Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği/Jeoteknik, Cumhuriyet Üniversitesi, 2006
  Doktora Jeoloji Mühendisliği/Jeoteknik, Cumhuriyet Üniversitesi, 2011
 
Tezler Lisans Sivas Güney doğusundaki varsayılan bir bölgenin zemin etüt raporu, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Işık YILMAZ, 2003
  Yüksek Lisans Şebinkarahisar (Giresun) Yöresindeki Kaya Şevlerinin Duraylılığının Kinematik Analizi Ve Yapısal Yaklaşım, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Işık YILMAZ, 2006
  Doktora Jipslerde Dolinlerin Oluşum Mekanizmaları Açısından Süreksizlik Özelliklerinin Etkilerinin Araştırılması: Kuzeydoğu Sivas Örneği, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Işık YILMAZ, 2011
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Yılmaz, I., Yıldırım, M., Keskin, İ. (2017). Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri ve Problemler. Seçkin Yayınevi, Ankara, 288 s. 4. Baskı, ISBN 9789750245510
 2. Keskin, İ., Göloğlu, C., 2016 The Proceedings of International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16) March 2-4, 2016, Karabuk University, Karabuk, Turkey. ISBN: 978-605-87089-8-3
 3. Yılmaz, I., Yıldırım, M., Keskin, İ. (2016). Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri ve Problemler. Seçkin Yayınevi, Ankara, 280 s. 3. Baskı ISBN: 9789750239380
 4. Yılmaz, I., Yıldırım, M., Keskin, İ. (2014). Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri ve Problemler. Seçkin Yayınevi, Ankara, 280 s. 2. Baskı ISBN 978-975-02-2992-3
 5. Yılmaz, I., Yıldırım, M., Keskin, İ. (2009). Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri ve Problemler. Teknik Yayınevi, Ankara, 211 s. ISBN 978-975-523-043-6
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Göktepe, F., Keskin, İ (2018) A Comparison Study Between Traditional and Finite Element Methods for Slope Stability Evaluations, Journal of the Geological Society of India, Vol.91, March 2018 (SCI-SciExpanded)

 2. Polat, A., Keskin, İ., Denizli, İ. (2016) Preventing and analysis of falling rocks; a case of Sarıca village (Gürün, Turkey), Journal of the Geological Society of India, 88-6; Pages 763-772.(SCI-SciExpanded).
 3. Keskin, İ., Yılmaz I. (2016) Morphometric and geological features of karstic depressions in gypsum (Sivas, Turkey), Environmental Earth Sciences, 75(12), 1-14, DOI: 10.1007/s12665-016-5845-5 (SCI)

 4. Yılmaz, I., Keskin, İ., Marscahalko M. (2015) Rock mass parameters based doline susceptibility mapping in gypsum terrain. Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrogeology, 48 (2): 124-134, doi:10.1144/qjegh2014-087 (SCI)

 5. Ateş, A., Keskin, İ., Totiç, E. and Yeşil, B. (2014) Investigation of Soil Liquefaction Potential around Efteni Lake in Duzce Turkey: Using Empirical Relationships between Shear Wave Velocity and SPT Blow Count (N) Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 290858, 15 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/290858 (SCI)
 6. Keskin, İ. (2013) Evaluation of rock falls in an urban area: The case of Boğaziçi (Erzincan/Turkey). Environmental Earth Sciences, 70/4:1619–1628, DOI: 10.1007/s12665-013-2247-9 (SCI)

 7. Yılmaz, I. and Keskin, İ. (2009) GIS based statistical and physical approaches to landslide susceptibility mapping (Şebinkarahisar, Turkey). Bullettin of Engineering Geology and Environment, 68:4; 459-471. (SCI)

 8. Yılmaz, I., Yıldırım, M. and Keskin, İ. (2008) A method for mapping the spatial distribution of RockFall computer program analyses results using ArcGIS software. Bullettin of Engineering Geology and Environment. 67:4; 547-554. (SCI)

 9. Yılmaz, I., Ekemen T., Yıldırım, M., Keskin, İ. and Özdemir G. (2006) Failure and flow development of a collapse indeced complex landslide: The 2005 Kuzulu (Koyulhisar, Turkey) landslide hazard. Environmental Geology, 49:3; 467-476. (SCI)

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Ateş, A., Uğur, L.O., Akbıyıklı, R., Keskin, İ., Yeşil, B., Demirağ, C., (2018) Investigatıon Of Damping Acceleration Ratio and Site Effects On Seismic Ground Response in The Düzce Region, Turkey, Journal of Current Contruction İssue (CEPPİS) ISBN 978-83-87480-06-6 Publisher: BGJ-Consulting, ul. Zajecza 6/53; 85-809 Bydgoszcz
 2. Ateş, A., Uğur, L.O., Akbıyıklı, R., Polat, H., Keskin, I., 2017 Assessment of Slope Movements, Damages on Buildings, Site Effects and Liquefaction Failures of the 12 November 1999 Duzce Earthquake (Mw=7.2) in Vicinity of Efteni Lake Area (Duzce-Turkey) -Journal of Current Contruction İssue (CEPPİS) ISBN 978-83-87480-05-9 Publisher: BGJ-Consulting, ul. Zajecza 6/53; 85-809 Bydgoszcz
 3. Keskin, İ. 2017. Stability Analysis of a High Stone Retaining Wall: a Case of Eskipazar/Turkey, International Journal of Advanced Research in Engineering (IJARE) Vol 3(2) Jun 2017 DOI: 10.24178/ijare.2017.3.2.26,
 4. Ateş, A., Uğur, L.O., Akbıyıklı, R., Polat, H., Keskin, I., 2016 Soil Liquefaction Induced Settlements With Interaction Of Earthquake Hazard Analysis In Vicinity Duzce City (Turkey) -Journal of Current Contruction İssue (CEPPİS) ISBN 978-83-87480-05-9 Publisher: BGJ-Consulting, ul. Zajecza 6/53; 85-809 Bydgoszcz
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Keskin İ. (2017) Tarihi Safranbolu’yu çevreleyen kaya şevlerindeki duraysızlık problemlerinin kinematik analizlerle değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (5), 769~781, 2017, Doi 10.16984/saufenbilder.290521
 2. Özdemir, G., Keskin, İ. ve Yılmaz, I., (2007). Aluçra (Giresun) yöresindeki kaya şevlerinin duraylılığının kinematik analizi ve yapısal yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri 24 (1-2): 1-18.
 3. Keskin, İ., Yılmaz, I., (2006). Şebinkarahisar ve çevresindeki kütle hareketleri ve kaya şevlerinin duraylılığının kinematik değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri 23 (1-2): 25-42.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ateş, A., Keskin, İ., Alemdar S. (2018), Düzce İli Gölyaka İlçesinin Zemin Mühendislik Özellikleri ve Yerleşime Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme, 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018 Sakarya Turkey)
 2. Arsalan Ö., Keskin, İ., Ateş, A. (2018), İnşaası tamamlanmış binaların ekomiklik ve güvenlik durumları göz önünde bulundurularak farklı temel türleri ile yeniden çözümünün karşılaştırmalı analizi, 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018 Sakarya Turkey)
 3. Arsalan Ö., Keskin, İ., Ateş, A., (2017) Farklı Deprem Yüklerinin Betonarme Konsol Bir İstinat Duvarının Maliyetine Etkisinin Analizi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim 2017 – Anadolu Üniversitesi – Eskişehir
 4. Ateş, A., Uğur, L.O., Akbıyıklı, R., Polat, H., Keskin, I., 2017 Assessment of Slope Movements, Damages on Buildings, Site Effects and Liquefaction Failures of the 12 November 1999 Duzce Earthquake (Mw=7.2) in Vicinity of Efteni Lake Area (Duzce-Turkey), The 3rd CEPPIS International Scientific Conference on Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions (CEPPIS2017), 31 May 2017, Polonya
 5. Polat, A., Keskin, İ., (2017) Kaya Düşmesi Çalışmalarında İnsansız Hava Aracı Kullanımı ve CBS Tabanlı 3D Analiz 70. Türkiye Jeloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017, Ankara
 6. Keskin, İ. (2017) Stability analysis of a high stone retaining wall: a case of Eskipazar/Turkey, 8th International Conference on Applied Science, Management and Technology 2017 (ICASMT 2017) Dubai, UAE June 4 - 5, 2017
 7. Ateş, A., Uğur, L.O., Akbıyıklı, R., Polat, H., Keskin, I., 2016 Soil Liquefaction Induced Settlements With Interaction Of Earthquake Hazard Analysis In Vicinity Duzce City (Turkey), The 2nd CEPPIS International Scientific Conference on Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions (CEPPIS2016), 8th June 2016, Polonya
 8. Ekemen Keskin T., Özler, E., Keskin, İ. 2016 Heavy metal pollution in the surrounding Pb-Zn-Cu deposits: a case study from Kastamonu (Turkey) The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 5-9 Semtember 2016, Prag (Czech Republic)
 9. Keskin, İ. (2016) Rockfall analysis in UNESCO World Heritage City Safranbolu (Karabuk/Turkey), The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 5-9 Semtember 2016, Prag (Czech Republic)
 10. Polat, A., Keskin, İ., Denizli, İ. (2016) Kaya Düşmesi Önleme Yöntemlerine Bir Örnek: Çelik Bariyer Uygulaması (Gürün-Sarıca), International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (DAAYS’16), 02-04 March 2016, s. 395-400, Karabuk-Turkey
 11. Keskin, İ., Yılmaz, I., Ateş, A. (2016) Analysis Of Landslıde Induced Due To Toe Excavation: A Case Of Karabük, International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (DAAYS’16), 02-04 March 2016, s. 373-378, Karabuk-Turkey
 12. Ateş, A., Işık, N., Keskin, İ. (2015) Damage due to liquefaction during the 1999 Duzce Earthquake for suburban part of Duzce city, NW of Turkey, The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 Semtember 2015, Prag (Czech Republic)
 13. Yıldırım, M., Keskin, İ., Yilmaz, I., Ateş, A. (2015) A landslide induced by overloading and seepage from water supply tank: the case study from Akıncılar (Sivas, Turkey), The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 Semtember 2015, Prag (Czech Republic)
 14. Yılmaz, I., Keskin, İ., Marschalko, M. (2015) Rock mass parameters based doline susceptibility mapping in gypsum terrain. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September 2015, Prag (Czech Republic).
 15. Keskin, İ., Yılmaz, I., (2015) Morphometric and geological features of karstic depressions in gypsum (Sivas, Turkey). The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September 2015, Prag (Czech Republic).
 16. Yılmaz, I., Keskin, İ., Marschalko, M., Bednarik, M. (2010) Collapse susceptibility mapping in karstified gypsum terrain (Sivas Basin - Turkey) by conditional probability, logistic regression, artificial neural network models. European Geosciences Union General Assembly 02 – 07 May 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-42-2.
 17. Keskin, İ., Yılmaz, I. (2010). Relationships between rock mass properties of gypsum and dolin formation. European Geosciences Union General Assembly 02 – 07 May 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-690.
 18. Yılmaz, I., Keskin, İ., Yıldırım, M., Çivelekoglu,. B. (2008). Rockfall hazard mappıng usıng gıs software an applıcatıon ın a selected area from Şebınkarahısar (Giresun- Turkey), 8. International Scientific Conference Sgem 2008 (Int. Conf. SGEM 2008), 16th to 20th June 2008, Albena-Varna, Bulgaria
 19. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2007). Toe erosion induced landslides from Sebinkarahisar (Giresun-Turkey): Part I, 7. International Scientific Conference Sgem 2007, (Int. Conf. SGEM 2007), 11th to 15th June 2007, Albena-Varna, Bulgaria, Proceeding Book, p. 95.
 20. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2007). "Toe erosion induced landslides from Sebinkarahisar (Giresun-Turkey): Part II, physically based susceptibility mapping", 7. International Scientific Conference Sgem 2007, (Int. Conf. SGEM 2007), 11th to 15th June 2007, Albena-Varna, Bulgaria, Proceeding Book, Proceeding Book, p. 96.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Keskin, İ. Arslan Ö.(2018) Zemin Mühendislik Özelliklerindeki Değişimin Betonarme Konsol Bir İstinat Duvarının Maliyetine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi, 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu
 2. Ateş, A., Keskin, İ., Işık, N.S., Orhan, M., (2015), Düzce ilinde (Gölyaka) kat yüksekliği belirlenmesi araştırmalarında sismik ve geoteknik parametrelerin kullanılması: Düzce örneği, 6. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 3. Keskin, İ. (2012). Boğaziçi (Erzincan/Türkiye) çevresindeki kaya düşme tehlikesinin analizi ve değerlendirilmesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu 11-13 Ekim 2012 Sivas.
 4. Keskin, İ. (2012). Desteksiz bir kazının tetiklediği heyelanın değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi Stadyum Örneği, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu 11-13 Ekim 2012 Sivas.
 5. Yılmaz, I., Keskin, İ. ve Yıldırım, M. (2007). Çetinkaya-Divriği (Sivas) demiryolu geçkisindeki kaya şevlerinin duraylılıklarının kinematik analiz tekniğiyle değerlendirilmesi, 60. jeoloji Kurultayı, 16-22 Nisan 2007, sayfa 317-319.
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Chief Editor; Disaster Science and Engineering
 2. Editorial Board, American Journal of Civil Engineering (ISSN Print: 2330-8729)
 3. Editorial Board, Journal of Geography and Cartography
 4. Editorial Board, International Journal of Advanced Research in Engineering (IJARE) (Online ISSN 2412-4362)
 5. Editorial Board, International Journal of Research in Science (IJRS) (Online ISSN 2412-4389)
 6. Editorial Board, International Journal of System Modeling and Simulation (IJSMS) (Online ISSN: 2518-0959)
 7. Bölüm Editörü; Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 8. Editör, Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
 9. Düzenleme Kurulu Üyesi, 2nd International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management (ISHAD2018)
 10. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16
 11. Bilim Kurulu Üyesi, 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4UDMSK)
 12. Bilim Kurulu Üyesi, International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16
 13. Bilim Kurulu Üyesi, 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu
 14. Bilim Kurulu Üyesi, ISITES2014
 15. Bilim Kurulu Üyesi, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Environmental Earth Sciences (SCI)
 2. International Journal of Environmental Science and Technology (SCI Expanded)
 3. Geomechanics and Engineering, An International Journal (SCI)
 4. International Journal of Civil Engineering (SCI)
 5. Carbonates and Evaporites (SCI)
 6. Applied Clay Science (SCI)
 7. Advances in Materials Science and Engineering (SCI Expanded)
 8. Environmental Monitoring and Assessment (SCI)
 9. Scientific Research and Essays (SRE) SCI)
 10. Journal of Investigations on Engineering & Technology
 11. Disaster Science and Engineering
 12. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES)
 13. Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi
 14. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 15. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi (Journal of Advanced Technology Sciences)
 16. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
 17. Politeknik Dergisi (E-SCI)
 18. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi
 19. 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4UDMSK)
 20. International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16
 21. ISITES2014
 22. 3. İnşaat Mühendisliği Eğitim Sempozyumu
 23. 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu
 24. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
Projeler
 1. Keskin, İ. (Devam ediyor) Farklı boyutlardaki yüksek fırın cüruflarının zeminlerin şişme ve konsolidasyon özelliklerine etkilerinin araştırılması. Karabük Üniversitesi BAP projesi, Proje No: KBÜ-BAP-14/1-DS-031 (Proje Yürütücüsü).
 2. Keskin, T.E., Keskin, İ. (2017). Küre (Kastamonu) Pb-Zn-Cu maden alanı çevresinin hidrojeokimyasal özelliklerinin ve su-kayaç etkileşiminin incelenmesi. TÜBİTAK 3001 Proje No. 114Y031.
 3. Keskin, İ. (2015). Tarihi bir kent Safranbolu'nun kaya düşmesi tehlikesi açısından değerlendirilmesi TÜBİTAK 1002 Proje No. 114Y265 (Proje Yürütücüsü).
 4. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2011). Jipslerde Dolinlerin Oluşum Mekanizmaları Açısından Süreksizlik Özelliklerinin Etkilerinin Araştırılması: KD Sivas Örneği CUBAP Projesi, M-366 (Yardımcı Araştırmacı).
 5. Yılmaz, I., Keskin, İ., Yıldırm M., Çivelekoğlu B. (2009). Şebinkarahisar (Giresun) ve çevresinin kaya düşmesi tehlikesi açısından değerlendirilmesi ve CBS tabanlı modelin üretilmesi CUBAP Araştırma Projesi, M-342 (Yardımcı Araştırmacı).
 6. Yılmaz, I., (2009). Kayaçlarda Serbest Basınç Dayanımının Dolaylı Olarak Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Deney Yönteminin Geliştirilmesi: Karot Boğma Deneyi (CST) TÜBİTAK Projesi, Proje No 107Y237 (Bursiyer).
 7. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2007). Şebinkarahisar ve Aluçra (Giresun) Yöresi Heyelanları: Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FR) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) Modelleri Kullanılarak Hazırlanması. CUBAP Araştırma Projesi, M-277. (Yardımcı Araştırmacı).
 8. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2006). Şebinkarahisar (Giresun) Yöresindeki Kaya Şevlerinin Duraylılığının Kinematik Analizi Ve Yapısal Yaklaşım. CUBAP Projesi, M-202. (Yardımcı Araştırmacı).
Verilen Dersler
 1. INM703 Geoteknik Deprem Mühendisliği
 2. INM405 Temeller
 3. INM305 Zemin Mekaniği I
 4. INM308 Zemin Mekaniği II
 5. KUT203 Zemin Mekaniği
 6. KUT219 Yol Geotekniği
 7. ULM108 Güzergah ve Altyapı Jeolojisi
 8. İNM106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
 9. İNM104 Bilgisayar Destekli Çizim
 10. ENM108 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 11. BLM183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları
 

© Fakülte Web Komisyonu