Arş.Gör. Recep EKİCİLER
(ÖYP)
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 224
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3978)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta recepekiciler@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Termodinamik, Nanoakışkanlar, İç Akış
   
Ünvan ve Görevler
 1. Araştırma Görevlisi, Karabük Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2014-
 
İdari Görevler
 1. Staj Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2016-
 
 1. Erasmus Koordinatör Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2016-
Eğitim Lisans Makine Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Yüksek Lisans Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi
  Doktora Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi
 
Tezler Lisans Bina Çatılarındaki Baca Konumunun Akış Alanına Etkisi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yücel ÖZMEN, 2012
  Yüksek Lisans Numerical Analysis of Convective Heat Transfer and Flow Characteristics With Nanofluids Flowing Over A Microscale Backward-Facing Step, Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Kamil ARSLAN, 2016
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "The Effect of Volume Fraction of SiO2 Nanoparticle on Flow and Heat Transfer Characteristics in a Duct with Corrugated Backward-Facing Step" Thermal Science-International Scientfic Journal. (Under Review)
 2. Kaya H., Ekiciler R., Arslan K., Entropy generation analysis of forced convection flow in a semi-circular shaped microchannel with TiO2/water nanofluid, Heat Transfer Research (Under Review)
 3. Ekiciler R., Arslan K.,Forced Convective Nanofluid Flow in a Mini Duct Having Microscale Backward-Facing Step, Engineering Science and Technology, an International Journal (Under Review)
 4. Ekiciler R., Arslan K., CuO/Water Nanofluid Flow over Microscale Backward-Facing Step and Heat Transfer Performance Analysis, Heat Transfer Research, 2018. (DOI: 10.1615/HeatTransRes.2018020931 )
 5. Kaya H., Ekiciler R., Arslan K., CFD Analysis of Laminar Forced Convective Heat Transfer for TiO2/Water Nanofluid in a Semi-Circular Cross-Sectioned Micro-Channel, Journal of Thermal Engineering (Accepted)
 6. Ekiciler R., Aydeniz E., Arslan K., A CFD Investigation of Al2O3/water Flow In a Duct Having Backward-Facing Step, Journal of Thermal Engineering, 2018
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Ekiciler, R., Arslan K.,"Effects of SiO2/Water Nanofluid Flow in a Square Cross-Sectioned Curved Duct" European Journal of Engineering and Natural Sciences (EJENS), (In Press)
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. 'Altundağ A., Gedik E., Ergün A. , Arslan K., Ekiciler R., Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, e-ISSN:1304-4141, 2015, 12(4), Sayfa: 103-114.'
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ekiciler R., Akıncı T., Arslan K., "A Study of Turbulent Al2O3-Water Nanofluid Flow in a Spiral Coil" 10th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-10), 01-04 July 2018, Katowice, POLAND.
 2. Ekiciler R., Çetinkaya M. S. A., Karaca M., Arslan K., "Convective Heat Transfer Investigation of an Air Jet Impingement Cooling on Corrugated Surfaces with Different Wave Shapes" 10th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-10), 01-04 July 2018, Katowice, POLAND.
 3. Tekir M., Ekiciler R., Arslan K., "Performance Comparison of Al2O3/Water, Cu/Water, and Al2O3-Cu/Water Nanofluid under Convective Turbulent Flow Condition in a Square Cross Sectioned Horizontal Duct" 1st International Conference on Energy System Engineering (ICESE 2017), 02-04 November 2017, Karabük, TURKEY.
 4. Tekir M., Ekiciler R., Arslan K., "Effect of Nanoparticle Diameter on Nanofluid Turbulent Forced Convective Heat Transfer in a Square Cross-Sectioned Horizontal Channel" 1st International Conference on Energy System Engineering (ICESE 2017), 02-04 November 2017, Karabük, TURKEY.
 5. Tekir M., Ekiciler R., Arslan K., "Numerical Simulation of Hybrid Nanofluid Flow In A Square Cross-Sectioned Horizontal Duct" 18th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2017), 17-20 October 2017, Sokobanja, SERBIA.
 6. Ekiciler, R., Ayaz D. B., Arslan K., "Analysis of Nanofluid Flow and Heat Transfer Over 2D Backward-Facing Step Having Obstacle—A Finite Volume Method" 18th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2017), 17-20 October 2017, Sokobanja, SERBIA.
 7. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "The Effect of Volume Fraction of SiO2 Nanoparticle on Flow and Heat Transfer Characteristics in a Duct with Corrugated Backward-Facing Step" 18th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2017), 17-20 October 2017, Sokobanja, SERBIA.
 8. Özalp, M., Bayat M., Ekiciler R., "Annual Enviroeconomic Analysis of A Solar Pv System In The Different Cities of Turkey" 2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVEnT 2017), pp.119-127, 28-30 April 2017, Helsinki, FINLAND.
 9. Ekiciler, R., Arslan K.,"Effects of SiO2/Water Nanofluid Flow in a Square Cross-Sectioned Curved Duct" 3rd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2017), pp.331-339, 3-7 May 2017, Budapest, HUNGARY.
 10. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "A CFD Investigation of Al2O3/Water Flow in a Duct Having Backward-Facing Step" International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017 (ICTE 2017), pp.249-256, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 11. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "Numerical Simulation of Laminar Forced Convection Flow Over Backward-Facing Step With Using Different Types Of Nanofluids" International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017 (ICTE 2017), pp.209-219, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 12. Ekiciler, R., Ayaz, D.B., Arslan K., " A Two-Dimensional Numerical Simulation of Nanofluid Flow Over Backward-Facing Step: Comparisons of the Effects of Base Fluids on Heat Transfer" International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017 (ICTE 2017), pp.280-287, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 13. Ekiciler, R., Ayaz, D.B., Arslan K., "The Effects of Ethylene Glycol Based Nanofluid Flow Over 2D Backward-Facing Step" International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017 (ICTE 2017), pp.264-272, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 14. Ekiciler, R., Arslan K.,"Numerical Analysis of SiO2/Water Nanofluid Flow Over Backward-Facing Step" 2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), pp.331-339, 24-28 May 2016, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA.
 15. Ekiciler, R., Arslan K.,"Heat Transfer and Entropy Generation Analysis of Nanofluids Flow Over Backward-Facing Step" 2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), pp.1636-1644, 24-28 May 2016, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ekiciler R., Yıldırım T., Oral R., Arslan K., Numerical Analysis of Flow in a Double Pipe Heat Exchanger with Return Bend, 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 13-16 Eylül 2017, Hitit Üniversitesi, Çorum/TÜRKİYE.
 2. Altundağ, A., Gedik, E., Ergün, A., Arslan, K., Ekiciler, R., "Bir Hastanede Amaliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi", AES'15 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, pp.776-785, 1-3 Ekim 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/TÜRKİYE.
 3. 'Ekiciler R., Arslan K., Gedik E., TiO2/SU Nanoakışkanının 180 Derecelik Yatay Bir Eğrisel Kare Kesitli Kanal İçerisindeki Zorlanmış Konveksiyon Akış ve Isı Transferinin Sayısal Analizi, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp. 786-792, 02-05 Eylül 2015, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir/TÜRKİYE.'
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Energy Conversion and Management
Projeler
 1. Arslan K., Ekiciler R., "Geri Basamaklı Bir Mikrokanal İçerisindeki Nanoakışkan Akışı ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi", Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KBÜ-BAP-15/2-YL-034, Projedeki Görevi: Araştırmacı.
Üyelikler
 1. Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
Yazılım Bilgisi
 1. Fluent 6.3
 2. Solid Works
 3. CATIA V5
 

© Fakülte Web Komisyonu