Prof.Dr. Ali GÜNGÖR
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii, 78050, Karabük
Oda No 323
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4028)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta agungor@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://web.karabuk.edu.tr/AliGungor
 
Çalışma Alanları İnce film kaplama, Ni esaslı süper alaşımlar, NiAl intermetalik bileşikleri ve Mg alaşımlarının üretimi ve mikroyapı-özellik ilişkisinin belirlenmesi.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Prof. Dr., KBÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. 2014-
 
 1. Doç. Dr., KBÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. 2009-2014
 2. Doç. Dr., KBÜ, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi. 2008-2009
 3. Yrd. Doç., Z.K.Ü. Metal Eğitimi, 2003-2008
İdari Görevler
 1. Teknoloji Fakültesi Dekanı 2018-
 
 1. Teknoloji Fakültesi Dekan V. 2017-2018
 2. KBÜ, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, 2008 - 2010.
 3. KBÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2009 - 2010.
 4. KBÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-
 5. Metal Eğitimi Bölümü Erasmus, AKTS/DE Koordinatörü, 2004-2008.
 6. Teknik Eğitim Fakültesi AKTS/DE Koordinatörü, 2008-2009.
 7. KBÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi, 2008-2011
 8. KBÜ Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2014
Eğitim Lisans Metalurji Eğitimi, Marmara Üniversitesi, 1993.
  Yüksek Lisans Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Carnegie Mellon Üniversitesi, ABD, 1997.
  Doktora Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Carnegie Mellon Üniversitesi, ABD, 2002.
 
Tezler Yüksek Lisans Carbides in Single Crystal Ni-Based Alloys
  Doktora Cu and Cu-Alloy Thin Films: Evolution of Resistivity and Microstructure
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. A. Gungor, O. Celikcioglu, S. Sahin, The Physical and Mechanical Properties of Alumina-Based Ultralow Cement Castable Refractories, Ceram Int. 38, 4189-4194 (2012).
 2. Gungor, A., "The Physical and Mechanical Properties of Polymer Composites Filled with Fe Powder", J. Appl. Polym. Sci. 99 (5), 2438-2442 (2006).

 3. Barmak, K., Gungor, A., Rollett, A. D., Cabral, C. Jr., ve Harper, J. M. E., "Texture of Cu and dilute binary Cu-alloy films: impact of annealing and solute content", Materials Sci. in Semiconductor Processing 6, 175-184 (2003).

 4. Barmak, K., Gungor, A., Cabral, C. Jr., ve Harper, J. M. E., "Annealing Behavior of Cu and Dilute Cu-Alloy Films: Precipitation, Grain Growth, and Resistivity", J. Appl. Physics 94(3), 1605-1616 (2003).

 5. Gungor, A., Barmak, K., Rollett, A. D., Cabral, C. Jr., ve Harper, J. M. E., "Texture and resistivity of dilute binary Cu(Al), Cu(In), Cu(Ti), Cu(Nb), Cu(Ir) and Cu(W) alloy thin films", J. Vac. Sci. Technol. B. 20(6), 2314-2319 (2002).

 6. Gungor A. , Mechanical properties of iron powder filled high density polyethylene composites, Materials & Design, Volume 28, Issue 3, 2007, pp. 1027-1030.

 7. Gungor, A. Barmak K. , Rollett A. D. , Cabral C. , Jr., and Harper, J. M. E. ,Texture of Cu and Dilute Binary Cu(Ti) and Cu(In) Thin Films, Mater. Sci. Forum 408-412, 1567, 2002.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. A. Güngör, "Çekirdeklenme Türüne Bağlı Olarak İnce Filmlerde Mikroyapının Bilgisayarla Modellenmesi", Teknoloji 8 (3), 223-228 (2005).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. A. Güngör, H. Demirtaş, F. Aktaş, Effect of Cr And Co on The Material Properties of Arc Melted NiAl Intermetallic Compounds, 14. International Materials Symposium (IMSP’2012), 10-12 October 2012, p. 428-434.
 2. O. Celikcioglu, A. Gungor, Effect of Calcined and Reactive Alumina On The Properties of Bauxite Based Ultra Low Cement Castable Refractories, 16. Internation Metallurgy & Materials Congress (IMMC’16), 13-15 September 2012, p. 267-275.
 3. A. Güngör, H. Demirtaş, S. Karagöz, M. Yaşar, Corrosion Resistance of Silica Coated Magnesium, 16. Internation Metallurgy & Materials Congress (IMMC’16), 13-15 September 2012, p. 558-564.
 4. O. Celikcioglu, A. Gungor, The Effect of Sodium Tripolyphosphate On The Physical and Mechanical Properties of Brown Fused Alumina Based Ultra Low Cement Castable Refractories, I. Internation Iron and Steel Symposium 2-4 April 2012, p. 400-405.
 5. A. Gungor, H. Demirtas, I. Atılgan and M. Yasar, Synthesis and Characterization of SiO2 Films Coated on Stainless Steel by Sol-Gel Method, I. Internation Iron and Steel Symposium 2-4 April 2012, p. 694-699.
 6. A. Güngör, K. Barmak, C. Cabral, Jr., and J. M. E. Harper, “Determination of the onset temperatures for the drop in resistivity and the increase in grain size for Cu alloy films by in situ sheet resistance and in situ synchrotron x-ray diffraction measurements.”, International Advanced Technologies Symposium (IATS’2009), May13-15, 2009, Karabuk, Turkey.
 7. Gungor, A., Barmak, K., Rollett, A. D., Cabral, C. Jr., ve Harper, J. M. E., "Cu and Dilute Binary Cu(Ti) Cu(Sn) and Cu(Al) Thin Films: Texture, Grain Growth and Resistivity", Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 721, 61-66 (2002).
 8. Barmak, K., Gungor, A., Rollett, A. D., Cabral, C. Jr., ve Harper, J. M. E., "Texture and Resistivity of Cu and Dilute Cu-Alloy Films", Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 721, 51-59 (2002).
 9. Gungor, A., Barmak, K., Rollett, A. D., Cabral, C. Jr., ve Harper, J. M. E., "Texture of Cu and Dilute Binary Cu(Ti) and Cu(In) Thin Films", Mater. Sci. Forum 408-412, 1567-1572 (2002).
 10. Gungor, A., Barmak, K., Cabral, C. ve Harper, J. M. E. "Determınatıon Of The Onset Temperatures For The Drop In Resıstıvıty And The Increase In Graın Sıze For Cu Alloy Fılms By In Sıtu Sheet Resıstance And In Sıtu Synchrotron X-Ray Dıffractıon Measurements" IATS'09,paper id 430, (2009)
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. UZUN, E., CEVİK, E.,GÜNGÖR, A., SUN, Y., Kardemir Yüksek Fırın Curuflarının Değerlendirilmesi Ve Karabük'e Sağladığı Katma Değer, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi-Karabük.
 2. CEVİK, E.,UZUN, E., GÜNGÖR, A.,BOYRAZLI, M., “Türkiye’de Demir Çelik Sektörü Ve Kardemir”, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2010, Karabük Üniversitesi-Karabük.
Projeler
 1. "Titanyum Alüminat İntermetalik Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu", Proje Yürütücüsü, Zonoguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2007.
 2. "Alumina Silisyum Karbür Karbon Esaslı Dökülebilir Harçlar" . Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yürütücü, 2011.
 3. " Alaşım Elementlerinin NiAl Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi" . Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yürütücü, 2011.
Ödül ve Destekler
 1. MEB Yurtdışı Y. Lisans ve Doktora Bursu (1995 - 2001)
 2. Carnegie Mellon Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Müh. Bölümünden Araş. Grv. Bursu (2001 - 2002)
Üyelikler
 1. Journal of Vacuum Science (2002 - 2003)
 2. Materials Research Society (2001-2003)
Verilen Dersler
 1. Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri (Yük. Lisans)
 2. Metalurji Termodinamiği-II
 3. Metalurji Termodinamiği-I
 4. Technical Drawing
 5. Teknik Resim
 6. Malzemelerin Mekanik Davranışı (Y. Lisans)
 7. Structure of Materials
 8. Malzemelerin Yapısı
 9. Yüzey Analiz Yöntemleri (Y. Lisans)
 10. Malzeme Laboratuarı
 11. Malzemelerde Faz Dönüşümleri
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Rıdvan ULU, “Alaşım Elementlerinin NiAl Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi”,2013.
 2. M. Fatih IŞIK "Titanyum Alüminat İntermetalik Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu" (Y.Lisans Tezi I. Danışman), 2007.
 3. Özlem ÇELİKÇİOĞLU "Alümina-silisyum Karbür-karbon Esaslı Düşük Çimentolu Dökülebilir Harçlar" (Y.Lisans Tezi I. Danışman), 2012.
Yazılım Bilgisi
 1. MS Office, Windows (XP, Vista,..), Fortran, C++.
 

© Fakülte Web Komisyonu