Dr.Öğr.Üyesi Fuat ŞİMŞİR
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No A 209
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3940)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta fuatsimsir@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Yapay Zeka Teknikleri, Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama
   
Ünvan ve Görevler
 1. 2010 - : Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabük
 
 1. 2003 - 2010: Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya
 2. 2000 - 2003 : Araştırma Görevlisi - Yazılım Uzmanı, Sakarya Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sakarya
 3. 1999 – 2000 : Endüstri Mühendisi, Sezginler Gıda San.Tic. A.Ş., İstanbul
İdari Görevler
 1. 2016-2017 : Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı
 
 1. 2013-2014: Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı
 2. 2012-2013 : Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Dekan Yardımcısı
 3. 2010-2012 : Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı
Eğitim Lisans Endüstri Mühendisliği Bölümü - Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, 1999
  Yüksek Lisans Endüstri Mühendisliği - Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2002
  Doktora Endüstri Mühendisliği - Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2008
 
Tezler Yüksek Lisans Bakim Malzemeleri Ihtiyaç Planlamasi Sistemi”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Danisman: Doç. Dr. Emin Gündogar
  Doktora Kaynak Kisitli Bakim Çizelgeleme Problemine Bir Hibrid Çözüm Yaklasimi”, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Danisman: Prof. Dr. Emin Gündogar
 
Yayınlar  
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. DEMİR, H.İ., KÖKÇAM A.H., ŞİMŞİR, F., UYGUN, Ö., Solving Process Planning, Weighted Earliest Due Date Scheduling and Weighted Due Date Assignment Using Simulated Annealing and Evolutionary Strategies, International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, Vol:11, No:9, 2017
 2. DEMİR, H.İ., ÇİL, İ., UYGUN, Ö., ŞİMŞİR, F., KÖKÇAM A.H., Process Planning And Weighted Scheduling With WNOPPT Weighted Due-Date Assignment Using Hybrid Search For Weighted Customers, International Journal of Science and Technology ISSN 2454-5880, Özel Sayı: 2, No: 1, Sayfa: 1-19, 2016
 3. UYGUN, Ö., TEKEZ, E.K., KAÇAMAK, H., ŞİMŞİR, F., An Integrated Approach Using DEMATEL, ANP and TOPSIS For Evaluating Research & Development Projects, Periodicals of Engineering And Natural Sciences, ISSN 2303-4521, Sayı: 2 / No. 1, 2014
 4. UYGUN Ö., KAÇAMAK H., AYŞİM G., ŞİMŞİR F., Supplier Selection for Automotive Industry Using Multi-Criteria Decision Making Techniques, TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology, Sayı: 3 / No:4, 2013
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. SİMSİR F., CİVAK, H., UYGUN, Ö., Demir Çelik Sektöründe Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Optiimal Stok Sevi̇yelerinin Beli̇rlenmesi̇: Kardemir A.Ş. Örneği, Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 29-30 September 2017 (ISITES2017), Baku/AZERBAIJAN
 2. ŞİMŞİR F., UYGUN Ö., VURŞAN, H., Estimation Of Strenght Proporties In Concrete Steel Bars Using Artificial Neural Networks, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), 4-8 October 2017
 3. ŞİMŞİR, F., DEMİR, H.İ., AZDEMİR, S., FMEA Analysis Using A Hybrid DEMATEL-ELECTRE Approach in Iron Steel Industry, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), 4-8 October 2017, Antalya/TURKEY
 4. SİMSİR, F., BAŞ, M., GÜNAY, M., GENÇ, İ., YETGİN, H., Özel Sektör İşletmelerindeki Yönetici ve Mühendislerin Endüstri 4.0 Algısı, International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), 12-14 October 2017, Karabuk/TURKEY
 5. SİMSİR, F., AHTİK, M., ÖZMEN, S., BULUT, B., SEGMENOGLU, A.G., Türkiye’deki Yükseköğretim ve Ortaöğretim Üzerindeki Endüstri 4.0 Stratejileri, International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), 12-14 October 2017, Karabuk/TURKEY
 6. SİMSİR, F., DANA, G., INAN, B., KETENCI, E., OZCELIK, S.O., İşletmelerin İnovasyon Hareketlerine Endüstri 4.0’ın Etkilerinin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Analizi, nternational Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), 12-14 October 2017, Karabuk/TURKEY
 7. DEMİR, H.İ., KÖKÇAM A.H., ŞİMŞİR, F., UYGUN, Ö., Solving Process Planning, Weighted Earliest Due Date Scheduling and Weighted Due Date Assignment Using Simulated Annealing and Evolutionary Strategies, 19th International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET 2017), 7-8 September 2017, Tokyo, Japan
 8. DEMİR, H.İ., ÇAKAR, T., UYGUN, Ö., ŞİMŞİR, F., CANPOLAT, O., Process Planning and Scheduling with WNOPPT Weighted Due-Date Assignment where Earliness, Tardiness and Due-Dates are Penalized,3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science (ISITES2015), 3-5 June 2015 Valencia, Spain
 9. ŞİMŞİR, F., EKMEKCİ, D., KAÇAMAK, H., Yapay Sinir Ağı Yardımıyla Araçların Değişik Yol Koşullarındaki Ortalama Hız Tahmini, 3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science (ISITES2015), 3-5 June 2015 Valencia, Spain
 10. Kaçamak, H., Uygun, Ö., Şimşir, F., Tekez, E.K.., “A Systematical Approach for Evaluation and Ranking of R&D Projects”, In: 26thEuropean Conference on Operational Research-EuroInforms, 1-4 July 2013, Rome, Italy, p178.
 11. Uygun, Ö., Tekez, E.K., Kaçamak, H., Şimşir, F., “An Integrated Approach Using DEMATEL, ANP and TOPSIS For Evaluating Research & Development Projects”, In: Proceedings of European Conference In Technology and Society-EuroTecS-2013, 27-28 June 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 12. Uygun Ö., Kaçamak H., Ayşim G., Şimşir F., “Supplier Selection for Automotive Industry Using Multi-Criteria Decision Making Techniques”, In: Proceedings of International Science and Technology Conference-ISTEC2012 (ISSN 2116-7383), 13-15 December 2012, Dubai, United Arab Emirates, p1166-1175.
 13. Simsir, F., Gundogar, E., “An Application of Fuzzy Prioritization For Preventive Maintenance Scheduling System”, International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems-IMS’2008, October 14-16, 2008, Sakarya, Turkey, p852-864
 14. Uygun, Ö., Simsir, F., Gundogar, E., Kubat, C., “HLA Based Distributed Simulation Model for Integrated Maintenance and Production Scheduling System in Textile Industry”, International Semposium on Intelligent Manufacturing Systems-IMS’2006, May 29-31, 2006, Sakarya, Turkey, p921-932
 15. Güney, B., Gundogar, E., Simsir, F., Kacamak, H., “Material Requirements Planning for Maintenance Management Systems”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, 2003, Istanbul, TURKEY, p133
 16. Gundogar, E., Evirgen, H., Güney, B., Simsir, F., “A Rule-Based Simulation Model for Cadaveric Organ Transplantation System”, EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, 2003, Istanbul, TURKEY, p199
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. ŞİMŞİR, F., ALTUNKAYNAK, H.,
 Havayolu Şirketi İkram Hizmeti Tedarik Sürecinde Araç Rotalama Problemi
, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi, 12-14 Ekim 2016, İstanbul/TURKEY
 2. ŞİMŞİR, F., GÜVEN, İ., TABUR, A. C.
, Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Punta Kaynak Hattı İyileştirme Çalışması
, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi, 12-14 Ekim 2016, İstanbul/TURKEY
 3. ÜRÜN, K., ERASLAN, S., ŞİMŞİR, F., Araç Rotalamada Dağıtım Noktalarının Kümelenmesine İlişkin Bir Çözüm Önerisi, Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, Yaşar Üniversitesi, 13-15 Temmuz 2016, İzmir/TURKEY
 4. ŞAHİN, B., AŞKIN, A., ŞİMŞİR, F.,TOPSİS Yöntemi ile Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Aygünsan Demir Çelik Firmasında Analizi, Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi Yaşar Üniversitesi, 13-15 Temmuz 2016, İzmir/TURKEY
 5. KIVRAK, Ö., ŞİMŞİR, F., Karabük İlinde Afet Lojistiği Çalışması, 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM2105), 9-11 Eylül 2015, Ankara, Türkiye
 6. TORUN, N.G., AKALIN, A.İ., ŞİMŞİR, F., TUNACAN, T., Endüstri Mühendislerinin Çalıştıkları Sektörlere Göre Lisans Eğitimlerini Değerlendirmesi, 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM2105), 9-11 Eylül 2015, Ankara, Türkiye
Projeler
 1. TÜVASAŞ KURUMSAL CHECKUP Projesi, Proje elemanı, 2005
 2. Demir‐Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 2012
Ödül ve Destekler
 1. Takdir Belgesi, SAÜ Rektörlük, 03.07.2007
 

© Fakülte Web Komisyonu