Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  Ömer Yıldız   Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  Proje Tabanlı Çalışan Bir Mühendislik Firmasına MVC Mimarisi Kullanılarak, Web Tabanlı Bir ERP Yazılımının Geliştirilmesi   2013 

 

ÖZET:

Projeler üreterek çalışma yapan bir mühendislik firması için, mimari bir desen kullanımıyla(ERP) web tabanlı bir ERP yazılımının finans modülünün geliştirilme süreçleri gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Firmanın yazılım gereksinimleri belirlenmiş, çözümleme yapılmış, yazılım tasarımı yapılmış ve yazılım gerçekleştirim kısmının bir kısmı yapılmıştır. Sonuç olarak, bu mimari yapının kullanımının yazılım süreçlerini daha belirgin hale getirdiği görülmüştür. Bunun yanında, daha hızlı ve kolay yazılım geliştirmeye olanak sağladığı, uyumsuzluk probleminin azaldığı ve belli bir çatı altında ortak çalışma yapmanın daha az hataya neden olduğun görülmüştür. Anahtar Sözcükler : MVC, ERP, web tabanlı yazılım, yazılım geliştirme, proje, mimari yapı.