Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Muhammed Çobanoğlu   Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş   Java Teknolojileri Kullanarak Uygulama Geliştirme   2013 

 

ÖZET:

Teknoloji hızla gelişmektedir. Bu gelişim insan hayatını hem maddi hem manevi olarak etkilemektedir. Etkilenen yerlerin başında eğitim kurumları bulunmaktadır. Öğrencilerin okulda ve okul dışında takip edilmesi geçmişe nazaran zor bir hal almıştır. Öğrencileri eğitim kurumları içerisinde takip edebilmek için farklı metotların kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu probleme çözüm bulmak amacıyla öğrencilerin eğitim kurumlarında takip edilmesini sağlayan bir proje gerçekleştirilecektir. Yapılacak proje ile geliştirilecek uygulama üzerinden öğrenci takibi rahatlıkla yapılabilecektir. Bu projede; • Fatih projesi ile dağıtılan tabletler üzerinden öğrenci yoklaması yapılacak • Öğrencilerin dersteki aktifliği her ders için takip edilecek • Öğrenciye her hafta bir ders notu verilecek • Bu bilgiler ışığında öğrencinin dönem sonunda sözlü notu belirlenmiş olacak • Basit ve anlaşılır bir ara yüze sahip olacak • Ayrıca veli her haftanın sonunda kısa mesaj (sms) yoluyla bilgilendirilecek Bu anlamda öğrencilerin eğitim kurumlarında daha aktif ve kontrollü bir şekilde takip edilmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde geliştirilebilir. Anahtar Kelimeler: Öğrenci Takibi