Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-I.Öğretim  Tunahan PEHLİVAN  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş   SEMANTİK E-TİCARET SİSTEMİ  2014 

 

ÖZET:

İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber, birçok ihtiyacımızı internet üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu gelişimin sağlandığı avantajlardan biri olarak ticaret sektörü de internet üzerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Firmalar ürünlerini internet ortamına taşıyarak, daha geniş yelpaze de alıcı bulabiliyorlar ve satışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu anlatılanlar ışığında bir e-ticaret sistemi geliştirilecektir. Bu doküman da ise geliştirilen projenin ayrıntılarına yer verilecektir. İlk bölümde projenin amacı ve hedeflerine yer verilecek, ilerleyen bölümlerde ise projenin oluşturulması ve geliştirilmesi için uygulanan adımlara, istemci de ve sunucu da yapılan geliştirmelere ve izlenen tekniklere yer verilecektir. Son bölümde ise semantik ve mobil geliştirme konularına değinilecektir. Anahtar Sözcükler: internet, e-ticaret, doğal dil işleme, semantik