Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-I.Öğretim  Hamza Elbahadır   Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş   MODÜLER OTEL OTOMASYON SİSTEMİ  2014 

 

ÖZET:

Bu projede, küçük ve orta çaplı otellerin rezervasyon, kayıt ve personel takip ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir otel otomasyonu üzerinde çalışılmıştır. Otellerin ihtiyaç duyabilecekleri işlevler araştırılmış, bu ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla geliştirilen mevcut uygulamaların fiyat-performans parametreleri gözden geçirilmiştir. Gerekli önincelemelerin ardından spesifik görevleri gerçekleştiren çeşitli modüllerden oluşan "Modüler Otel Otomasyon Sistemi" uygulaması projelendirilmiştir. Anahtar Sözcükler : Otel, otelcilik, otel otomasyonu, otel programı, otel yönetim sistemi, MOOS, Modüler Otel Otomasyon Sistemi, otel otomasyon sistemi