Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Zeynep KÖŞKER  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş   VISUAL STUDIO C# ORTAMINDA ÇİZİM EDİTÖRÜ HAZIRLANMASI  2014 

 

ÖZET:

Bu çalışmada Paint ve AutoCAD benzeri bir çizim programı hazırlanmıştır. Çizim teknikleri daha çok AutoCAD programında geçen komutları andırmaktadır. Program bir kişinin ihtiyacı olan temel tüm çizimleri gerçekleştirmektedir. Bunlar Düz çizgi- Line (ismini de bu kelimeden almaktadır), Dikdörtgen-Rectangle, Daire-Circle, Elips-Ellipse, Serbest Çizim-Pen, Beziere Eğrisi-Beziere Spline, Nokta Yakalama ve Kapalı Alanların Taranması komutlarıdır. Anahtar Kelimeler :Paint, Çizim, Düz Çizgi Çizme, Dikdörtgen Çizme, Daire Çizme, Elips Çizme, Spline Çizme, AutoCAD.