Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-I.Öğretim  BİLAL YILDIRIM  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş   WEB DESTEKLİ ONLİNE SINAV SİSTEMİ  2014 

 

ÖZET:

Derslerde anlatılan konuların öğrenciler tarafından ne kadarının öğrenildiği önemli bir husustur. Bu da uygulanacak olan sınavlarla mümkün olacaktır. Gelişen teknolojinin eğitimde kullanılması bu sınavların mekândan bağımsız olarak hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirmesinin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan vermektedir. Bu işlemlerin öğretmen açısından hızlı bir şekilde sonuçlanması öğretmenin zamanını daha verimli kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tez çalışmasında; Eğitim ve Öğretim kapsamında okutulan derslere yönelik veritabanı sistemleri kullanarak hazırlanan soru bankasından, rastgele seçilen soruların öğrenciye sunularak öğrencilerin web üzerinden ölçme ve değerlendirme yapılmasını içeren dinamik bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde öğretmenler açısından oldukça fazla zaman alan sınav hazırlama, uygulama, değerlendirme süreleri kısaltılmıştır. Aynı zamanda öğrenci de sınav sonucunu günlerce beklemek zorunda kalmayıp anında görebilme imkanına sahiptir. Daha önce diğer işlemler için harcanan bu sürelerin hem öğretmen hem de öğrenci tarafından eğitimin sorunlarının tespit edilip çözülmesi için kullanılması eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Eğitim, E-Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, Soru Bankası, Uzaktan Eğitim.