Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-I.Öğretim  Sedat BOZDOĞAN  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş   BİR BİSİKLET FİRMASININ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ  2014 

 

ÖZET:

Bu çalışmada, veri madenciliği incelenmiş ve teknikler tanıtılmıştır. Bilginin ortaya çıkarılması araştırılmış ve incelenmiştir. Proje içerisinde bilginin keşfi süreci aşamalarıyla açıklanmıştır. Proje iki bölümden oluşmaktadır. Önce, veri madenciliği tekniklerinden olan kümeleme analizi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Veri madenciliği algoritmalarından biri olan K-MEANS algoritması bir bisiklet firmasına uygulanmış ve sonuçlar ortaya konmuştur. Sonrasında, veri madenciliği algoritmalarından biri olan ID3 algoritması ile sınıflandırma yapılmıştır. Çalışan ve müşteri analizleri yapılmıştır ve sonuçlar grafiksel olarak gösterilmiştir. Anahtar Sözcükler : Kümeleme, Sınıflandırma, Veri analizi, K-MEANS