Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  Hanife Elvan Eser  Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA  SEKTÖR MAAŞ BİLGİ SİSTEMİ  2014 

 

ÖZET:

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte pek çok konuda internet üzerinden bilinçlenebilmekteyiz. Bu çalışmada kişilerin meslek seçimi konusunda bilinçlenmeleri ve hayatları boyunca sürdürecekleri mesleklerini mutlu bir şekilde icra edebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bunlar ışığında bir Sektör Maaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Bu dokümanda ise projenin ayrıntılarına değinilecektir. İlk bölümde projenin amacı, hedefleri, seçilen teknolojiler ve literatür araştırmasına yer verilecek, ilerleyen bölümlerde ise projenin gerçekleştirilmesi için izlenen adımlara değinilecektir.