Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-II.Öğretim  Semih Kuldaş  Yrd. Doç. Dr. İsmail Kurnaz  VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNDEN ID3 SINIFLANDIRMA ALGORİTMASI KULLANILARAK BİREYLERİN İLGİLENDİKLERİ SİNEMA TÜRLERİNE GÖRE SİNEMA ÖNERİ SİSTEMİ  2014 

 

ÖZET:

Büyük hacimlerdeki verilerden anlamlı bilgilerin elde edilmesi veri madenciliği teknikleri ile yapılır. Veri madenciliği, önceden bilinmeyen ilişki ve eğilimlerin bulunması için büyük miktardaki veriyi analiz eden ve kullanıcılar için anlamsız bilgiyi anlamlı hale dönüştüren bir yöntemdir. Bu projede veri madenciliği kullanılarak kişilerin özelliklerine göre ilgilenebilecekleri sinema türleri tahmin edilmiştir. Öncelikle toplanan veriler Weka programı üzerinden çeşitli veri madenciliği teknikleri incelenmiştir. En yüksek başarı oranı ID3 algoritmasından elde edilmiştir. Bu yüzden çalışmada ID3 algoritması tercih edilmiştir. Analizler önceden alınan yaklaşık 300 kişilik bir veri seti üzerinden yapılmıştır. Hatalı veriler veri düzeltme algoritması ile düzeltilmiştir. Geliştirilen uygulama ile sisteme dahil olan bir kullanıcının özelliklerine göre ilgisine çekebilecek film türleri %73 başarı oranı ile tahmin edilebilmektedir.