Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  Fatma Karagöz  Yrd. Doç. Dr. İsmail Kurnaz  ASP.NET TEKNOLOJİSİ İLE E-TİCARET UYGULAMASI  2014 

 

ÖZET:

Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşması ile insanlar alışverişlerini evlerinden, oturdukları yerden yapmaya başlamışlardır. İnsanlar geleneksel alışkanlıklarından vazgeçip artık tüketimleri için gerekli birçok ürünü internet üzerinden satın almaktadırlar. Bu potansiyeli gören örgütler ürünlerini pazarlayabilmek için internete yönelmişlerdir. Satıcı ile alıcıyı internet üzerinden bir araya getirip alışverişi sağlama sistemine e-ticaret adı verilmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen elektronik ticaret uygulaması Microsoft Visual Studio.NET ortamında ASP .NET teknolojisi, C# programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır. Uygulamada veritabanı işlemleri için Microsoft SQL Server kullanılmıştır.