Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-II.Öğretim  Demet Demir  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  BİR WEB SİTESİNDEN ÇEKİLEN EMLAK VERİLERİNE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI  2015 

 

ÖZET:

Günümüzde, internet her alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu da veri depolamadaki manyetik ortamların teknoloji ile gelişmesi sonucu elimizde her sektörde sürekli büyüyen veri yığınları oluşmasına sebep olmuştur. Depolanmış verileri incelemek, analiz edip bilgi çıkarmak daha karmaşık hale gelmiş, bu da yeni yöntem ve teknolojilerin gelişmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, günümüzde mevcut problemleri çözmek, kritik kararları almak veya geleceğe yönelik tahminler yapmak için veri madenciliği yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir emlak sitesinden elde edilecek ilan verileri belirlenen sınıflandırma algoritmaları kullanılarak incelenecektir. İnceleme sonucunda verilerle ilgili genel analizler, verilerin hangi sınıfa dahil olduğu, sonrasında yeni girilecek ilan verilerinin hangi sınıflara dahil olacağı gibi sorular yanıtlanmıştır.