Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  EDA NUR BEBEK  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  KÜTÜPHANE OTOMASYON SĠSTEMĠ  2015 

 

ÖZET:

Üniversite kütüphaneleri, bilimsel düşüncelerin pratiğe aktarıldığı, araştırmaların yürütüldüğü üniversitelerin, en önemli birimlerindendir. Bu birimlerin temel amacı bağlı bulunduğu üniversitelerde ve yakın çevresinde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen bilimin son verilerini izlemektir. Kütüphanelerin hemen hemen tamamı kütüphanecilik işlem ve hizmetlerini bir bilgisayar yazılımına - otomasyon programına - dayalı olarak gerçekleştirmektedir. Kütüphane otomasyon sistemi, kütüphanelerin yükünü hafifletmek ve tanımlı kullanıcıların kütüphaneyi daha aktif kullanabilmesi amacıyla geliştirilen bir otomasyondur. Bu yazılım web tabanlı programlama teknikleri kullanılarak kodlanmıştır. Geniş ve ayrıntılı katalog tarama ile az anahtar kelime kullanarak doğru ve çok sayıda bilgi ve belgeye ulaşılması imkânı sağlanmış olacaktır.