Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-I.Öğretim  DİLEK BİÇİCİOĞLU  Yrd. Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK  AĞ SİMULATÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  2015 

 

ÖZET:

Geçmişte ihtiyaç duyulan ve yaygın olarak kullanılan bazı ağ simulasyon özellikleri günümüzde artık kullanılmamaktadır. Bunun genel sebebi olarak şunu söyleyebiliriz; bilgisayar ağları alanında bazı protokollerin veya algoritmaların çalıştırmaları, mekân ve maliyet bakımımdan mümkün olamamaktadır. Bu sebeple bilgisayar ağlarına yönelik bazı teorik yaklaşımların simulasyon şeklinde uygulanması bütün dünyada tercih edilen bir yöntemdir. Uygun bir ağ simulatörü seçmek için onların güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte, mevcut simulasyon araçları hakkında iyi bilgiye sahip olmak önemlidir. Bu çalışmada, özellikler kullanıcıların amaçları doğrultusunda değerlendirilip her bir kullanıcının ihtiyaç duyduğu konuyla ilgili uygun simulatör seçimi yapılmaktadır. Bu simulatör seçiminde amacımız anket sınıflandırması ve en uygun simulasyon aracı seçme konusunda araştırmacılara yardımcı olmak için ağ simulatörlerini karşılaştırmaktır.