Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-II.Öğretim  Eyüp Furkan KAYALI   Yrd. Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK  KABLOSUZ AĞLARIN OPNET AĞ SİMÜLATÖRÜ İLE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK ANALİZİ  2015 

 

ÖZET:

Teknolojinin hızlı gelişmesi insanların bu alana ilgilerini arttırmıştır. Teknolojik cihazların ucuzlaması ile ağ donanım cihazlarının kullanımı armıştır. Böylelikle internet kullanan kişi sayısında ciddi bir artış olmuştur. Buna ek olarak bazı problemler ortaya çıkmıştır. Kullanıcı sayısının artmasıyla, ağ trafiğinde sıkışmalar artmıştır ve hız kaybı oluşmuştur. Bu çalışmada opnet ağ simülatörünün ölçeklenebilirlik analizi yapılmıştır. Opnet ağ simülatörü ile farklı senaryolar ve topolojiler oluşturulmuş ve farklı ağlar üzerinde testler yapılmıştır. Trafiği arttırmak için düğüm sayısı arttırılarak ve sistem zorlanarak sonuçlar alınmıştır. Bu testler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.