Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-II.Öğretim  Bilge BEKTAŞ  Yrd. Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK  OMNET++ AĞ SİMÜLATÖRÜNÜN ÖLÇEKLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ  2015 

 

ÖZET:

Kablosuz algılayıcı ağlar, geniş bir uygulama spektrumuna sahip uygulamalar için gelişmekte olan bir teknolojidir. Kablosuz algılayıcı ağ kullanım alanlarının çeşitlenmesi, başarımlarının kolayca test edilmesini gerekli kılmaktadır. Simülasyon araçları tasarım alanlarının hızlı bir şekilde keşfedilmesini ve erken tasarım aşamalarının karşılaştırılmasını sağlar. İletişim protokolleri, cihaz işlevselliği ve uygulamaların performans tahminlerinde kablosuz algılayıcı ağ araştırma simülasyonları kullanılabilir. Bu bitirme projesinde kablosuz algılayıcı ağlar için OMNET++ simülasyon ortamının ölçeklenebilirliği tartışılacaktır.