Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%100İng-I.Öğretim  MERVE KÜÇÜKBAYRAM  Yrd. Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK  SSFNET AĞ SİMÜLATÖRÜNÜN ÖLÇEKLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ  2015 

 

ÖZET:

Ağ simülatörleri gerçek dünyada kullanılan ağları modellemeye çalışır. Genel olarak bir sistem örnek alınır ve daha sonra modelin özellikleri değiştirilerek yeni sonuçlar elde edilip bu sonuçlar analiz edilir. Bu çalışma kapsamında ağ simülasyonu, simülasyon amaçları ve ağ simülatörleri ele alınacaktır. Üzerinde çalışılacak olan SSFNet ağ simülatörünün bilgisayara kurulumu gerçekleştirildikten sonra bu simülatörün bileşenlerinin ve ölçeklenilebilirliğinin incelenmesi üzerinden devam edilecek ve kullanılan bilgisayarın da özellikleri göz önünde bulundurularak üzerinde çalıştığımız SSFNet ağ simülatörünün performansı değerlendirilecektir.