Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  Mustafa Köse  Yrd. Doç. Dr. İsmail KURNAZ  KREDİ YURTLAR VE TEV KURUMLARININ BURS BAŞVURU ŞARTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİREBİLECEK ONLİNE BURS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  2015 

 

ÖZET:

Bu çalışmada öğrencilerin burs başvurularını yapabilmelerini ve bu başvuru bilgilerinin objektif kriterler ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini gerçekleştiren bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Başvuru bilgileri web üzerinden temin edilmekte ve veri tabanına kaydedilmektedir. Burs değerlendirme kriterleri olarak Ailenin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuk Sayısı(ABYOÇS), Anne Baba Durumu(ABD), Özel veya Özür Durumu(ÖÖD), Ailenin Toplam Aylık Geliri(ATAG),Ailenin Toplam Mülk Sayısı(ATMS) belirlenmiştir. Uygulamada burs veya yardım alacak öğrencilerin belirlenmesi için bu kriterler Analitik Hiyerarşi Süreci ve TOPSIS değerlendirme yöntemleri ile sınanmış ve bir sıralama oluşturulmuştur. Uygulamada web işlemleri ASP.Net teknolojisi, veri tabanı işlemleri için Microsoft Access kullanılmıştır.