Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Ergin YAVUZER  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  Hastane Otomasyonu Geliştirme  2015 

 

ÖZET:

Bir hastanenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ve sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirerek ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin tam, kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır. Bu amacın işlemesi için en önemli aşama, hastanın hastaneye geldiği anda müracaat kaydının yapılmasıdır. Bu çalışmada hastanın hastaneye geldiği andan itibaren bütün bilgilerinin tutularak, bu bilgilerin hastane yöneticilerine hastanenin durumu hakkında özet bilgiler sunulmaktadır. Hastaların zaman tasarrufu ve kullanım kolaylığı açısından laboratuar sonuçlarının internet üzerinden paylaşılması amaçlanmaktadır.