Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Esma DEDEÇAM  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAKİP SİSTEMİ  2015 

 

ÖZET:

İSG- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan yetkili kuruluşlar OSGB - Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim’lerinin çalışma alanlarının genişliği, ofis ve saha kullanıcılarının ihtiyaçlarının farklılığı, farklı müşteri grupları veya sektörlere odaklanan OSGB‘lerin ihtiyaçlarının farklılığı; bu iş alanı üzerinden geliştirilen yazılım sistemi için gerçek bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Değerlendirmesi zor olan bu faktörlere “OSGB” iş alanının nispeten yeni oluşu sebebiyle kullanıcıların “neye ihtiyaç duyduklarından” ve “tam olarak ne istedikleri” konularında tecrübesizlikleri de eklenmektedir. Hızla değişen piyasa baskısı ve İSG alanında tecrübe kazanan kişi ve OSGB‘lerin artarak değişen ihtiyaçları bir “yazılıma” olan ihtiyacı gün ışığına çıkarmaktadır. Bu proje iki katman kullanıcı düzeyinden oluşmaktadır. İlk katman yönetici katmanıdır. Sistem yöneticisi olan kullanıcı, programdaki tüm pencerelere, tüm kayıtlara ve diğer kullanıcı işlemlerine müdahale edebilir. Kayıtların sahiplik bilgilerini değiştirebilir. Kendi oluşturmuş olmasa bile her türlü kayda ulaşabilir, düzenleyebilir. Bütün çalışanlarını izleyebileceği yapılan ve yapılmayan işlemleridenetleyebileceği katmandır. İkinci katman ise uzman katmanıdır. İş Güvenlik Uzmanlarının işlerini takip edebileceği, zamandan hız kazanacakları, işlerini internet bağlantısı olan her yerden gerçekleştirebileceği bir ofis ortamı oluşturulmuştur. Hem Yönetici hem İSG Uzmanlarının işlerini rahatlıkla takip edebilecekleri bir takip sistemidir.