Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Firdevs ESER  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  EMLAK SİTESİ  2015 

 

ÖZET:

Yaşamın her alanında etkisini gösteren ve ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlayan İnternet ile beraber bilgi değiş tokuşu, bilgi paylaşımı, alış veriş ucuz hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Özellikle ticaretle uğraşan organizasyonların yüksek maliyetli ağ yapılarını kullanmak için büyük bütçeler ayırmaları gerektiği, bu ağların bakım ve onarımının zor ve maliyetli olduğu, ürünlerinin tanıtımının büyük paralara mal olduğu ve insan gücüne ödenen paralar ortadadır. Bütün bunlara kendi bünyesinde imkan tanıyan İnternet, organizasyonların kendi aralarında iletişim kurmalarına, kendilerini müşterilerine daha iyi tanıtmalarına, müşterilerine ürünlerini satmalarına ve tüm bunları kontrol altında tutmalarına olanak sağlayan en ucuz ve en yaygın sistemdir. Bu çalışmada konut, otel gibi yapıların satılmasını veya kiralanmasını amaçlayan bir emlak sitesi yapılmıştır.