Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Hatice CANSEVER  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLGİ TAKİP SİSTEMİ  2015 

 

ÖZET:

Lisans eğitimlerini bitiren öğrenciler herhangi bir alanda uzmanlaşmak ve akademik kariyerlerine devam etmek istediklerinde lisansüstü eğitim programlarına devam ederler. Bu eğitimleri üniversite birimi olan enstitüler tarafından açılan programlar üzerinde Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora eğitimlerinden herhangi biri ile gerçekleştirirler. Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) projesinde aday öğrencilerin enstitüde açılan program başvurusundan itibaren öğrencilik hakkını kazanmasıyla başlayan eğitim hayatı boyunca mezuniyetine kadar geçirecekleri evreler takip edilmektedir. Bölüm 1 de projenin ismi, konusu, kapsamı, gerekçesi hakkında bilgiler; Bölüm 2 de daha önce yapılmış benzer çalışmalara ilişkin literatür taramaları; Bölüm 3 de projede uygulanacak yöntemler, araçlar, teknolojiler, platformlar hakkında bilgiler ve Bölüm 4 de de hafta bazında çalışma takvimi bulunmaktadır. Sistemin yapım aşamasına yönelik olarak Bölüm 5 ve Bölüm 6 de online başvuruya yönelik şema yapıları ile hazırlanan arayüzler mevcut olup, Bölüm 7 ve Bölüm 8 ise enstitü otomasyonuna yönelik olarak hazırlanan şema yapıları ve hazırlanan arayüzleri içermektedir. Bölüm 9 da ise sonuçlar ve öneriler bulunmaktadır.