Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Kubilay Fatih HAYRAN, İbrahim SEVEN  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  TRAMVAY İŞLETMESİ İÇİN WEB TABANLI ERP PROGRAMI UYGULAMASI  2015 

 

ÖZET:

Hızlı gelişen bilgi teknolojisini takip etmek ve sürekli değişen koşullara uyum sağlamak için işletmeler, yönetim sistemlerine önem vermektedir. Bu sistemlerden biri olan ERP sistemi, işletmelere maliyetleri düşürmek, işlemleri hızlandırmak, işgücü verimliliğini arttırmak ve bilgi akışını sağlamak gibi pek çok alanda fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada Web Tabanlı ERP’nin küçük ve orta ölçekli işletmelere en uygun çözüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın asıl amacı olarak tramvay işletmeleri için Web Tabanlı ERP modeli ve prototip bir uygulama geliştirilmiştir.