Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-I.Öğretim  MERVE NURGÜL SOYSAL  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  ASP.NET TEKNOLOJİSİ ile WEB TABANLI BİR E-TİCARET UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ  2015 

 

ÖZET:

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında elektronik-ticaret modelleri, elektronik-ticaret prensipleri, elektronik alış-veriş yapma adımları, elektronik ticarette güvenlik konuları incelenmiştir. Pratik bir uygulamayla elektronik-ticaretin genel yapısı, çalışması ve gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada ASP.Net yazılımı ve Microsoft SQL Server veritabanı kullanılmıştır.