Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Murat Meydan  Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ  RADYO FREKANSLI KİMLİK TANIMLAMA İLE İŞ AKIŞ KONTROLÜ  2015 

 

ÖZET:

Fabrika montaj hatlarında ürünün hangi iĢlemlerden geçtiği ve hangi aĢamada olduğunun bilinmesi üretim kalitesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle montaj hatları büyük ve birbirinden bağımsız olan fabrikalarda üniteler arası ürün bilgisi verisinin doğru ve hızlı olması gerekir. Bu projenin amacı, Radyo Frekanslı Kimlik Tanımlama (RFID) sistemini kullanarak, Fabrika montaj hatlarında ürünün geçtiği iĢlem basamaklarının tespit edilmesi ve üniteler arası ürün bilgi otomasyonunun oluĢturulmasıdır. Tasarlanan sistem elektrikli bisiklet fabrikası montaj hattına uygulanmıĢtır.