Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
Uzaktan Eğitim  Engin YALÇIN  Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  PERSONEL BİLGİ VE ATAMA TAKİP SİSTEMİ  2015 

 

ÖZET:

Bu projede, kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin kurumun en alt birimine kadar dağılımı, unvan, sınıf, bütçe olarak tespiti ve kaydı, her kurumda olmayan ancak ilerde olması muhtemel Standart Kadro çalışmasına uygun kurum içi atamalarının yapılması, Standart Kadrolar çerçevesinde eksik veya fazla personelin tespiti, kurum birimlerinin eksik kadrolarının tamamlanması, fazla kadroların ihtiyaç duyulan birimlere kaydırılması, personelin kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, fotoğrafı ve atama olurlarının elektronik ortamda (veri tabanında) saklanmasına imkân verebilecek çok kullanıcılı bir otomasyon üzerinde çalışılmıştır. Kurum ve kuruluşların değişik birimlerinde kurumun farklı bütçesine tabi farklı sınıf ve unvanda personel çalışmaktadır. Çalışan personelin kurumun birimlerine dağılımı çoğu zaman yeterli ve orantılı olmamakta, bazı birimlerinde atama fazlası bulunurken bazı birimleri ise eleman sıkıntısı yaşamaktadır. Kurumun hangi biriminde ne kadar eleman çalışacağı bu personelin hangi sınıf ve unvanda olacağının tespitinin yapılması en iyi şekilde kurumun Standart Kadro çalışmasıyla mümkündür. Ancak bu standart kadro çalışması sonucunda kurumun birimlerinde çalışan personelin çoğu yerde yeterli olmadığı veya fazla personelin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yapılması planlanan bu proje ile kurumlarda çalışan personelin tam olarak ihtiyaç duyulan yerde çalışmasının tespiti ve atamasının yapılmasına olanak sağlanması planlanmıştır.