Programı Hazırlayan Danışmanı Proje Başlığı Yılı
%30İng-II.Öğretim  Emre Şahin, Mesut Ünal, Orkun Abacı  Yrd.Doç.Dr. Hakan Kutucu  YÜZ TANIMA VE DUYGU ANALİZİ  2015 

 

ÖZET:

Yüz Tanıma ve Duygu Analizi, gerçek zamanlı verilerden anlamlı sonuçlar çıkarma işlemidir. Günümüz teknolojisinde yüz tanıma güvenlik açısından oldukça önem kazanmıştır. Bizim bu projemizde kameradan alınan verinin dosya da tutularak daha sonra bu verilerin kime ait olduğunu yüz tanıma algoritmaları kullanılarak bulunmuştur. Verilerdeki kişiler için özyüz algoritması kullanılarak bir önceki yüz görüntüsü ile karşılaştırma yapılıp verinin özniteliği elde edilmiş ve duygu analizi yapılmıştır. Duygu analizinde ki nitelikler mutlu, normal, üzgün durumlar hakkında veriler analiz edilmiştir. Duygu analizi aşamasında yüzde bulunan ağız ve burun bölgesi bulunur. Sonrasında bu iki bölgenin en yakın komşu algoritması ile öklid mesafesi hesaplanılır. Ölçeklendirme işlemi yapıldıktan sonra bu mesafenin azalıp artması durumlarına göre kişinin mutlu, normal ve üzgün olma durumları analiz edilmiştir. Bu tez de yapılacak çalışmalar için kullanılan programlama dili C#, kullanılan kütüphaneler EmguCV, OpenCVdir. Kişi yüzleri klasöründe bulunan veriler "bmp" uzantısı şeklinde kaydedilir.