KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
   
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul ESMERAY
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 441
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4190)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta eesmeray@karabuk.edu.tr
  eesmeray@gmail.com
 
Çalışma Alanları Su ve Atıksu Arıtımı, Çevre Modellemesi
   
Ünvan ve Görevler
İdari Görevler
 1. Staj Koordinatörlüğü (2014-2017)
 
 1. Farabi Koordinatörlüğü (2013-2015)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2016)
 3. Bölüm Başkanı (2016)
 4. Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2016- )
Eğitim Lisans Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,2002
  Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,2005
  Doktora Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,2012
 
Tezler Lisans
  Yüksek Lisans Konya ve çevresinde bulunan su kaynaklarındaki doğal radyasyonun incelenmesi, 2005
  Doktora Bazı ağırmetallerin topraktaki taşınımlarının belirlenmesine yönelik modelleme çalışması, 2012
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Blacksea International Environmental Symposium (BIES’08) Proceeding Books (Vol I-II,II), ISBN: 978-975947234-4, 2008
 2. Blacksea International Environmental Symposium (BIES’08) Abstract Book, 2008
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Esmeray E., Atıs M.,2019, Utilization of Sewage Sludge, Oven Slag and Fly Ash in Clay Brick Production, Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, Vol. 194, p110-121, DOI:10.1016/j.conbuildmat.2018.10.231
 2. Esmeray E., Savas S.,2018, Mobile Application Project for Sharing Instantaneous& Location Based Photographs for Making Environmental Monitoring More Effective in Turkey,IJEES,ISSN 2224-4980, Vol. 8 (4): 723-730, DOI: 10.31407/ijee8411
 3. Esmeray E., Yilmaz M.,2017, The Effects Of Chemical Cleaning Applications On The Useful Life Of Polyamide Membranes In Reverse Osmosis Systems,IJEES,ISSN 2224-4980, Vol. 7 (4): 697-702
 4. Esmeray, E., Aydin M. E. , 2011, An investigation on natural radioactivity from mining industry, AJB,ISSN 1684-5315, Vol. 10 (20), pp. 4313-4317
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Esmeray, E., Ozdemir C., Dursun S.,2006, Air Pollution Computer Model Program Development, J.Int. Environ. Appl.Sci.,Vol 1, Issue 1-2, p73 - 79
 2. Esmeray, E., Aydin,M.E.,2008, Comparison Of Natural Radıoactivitiy Removal Methods For Drinking Water Supplies: A Review, J.Int. Enivron. Appl.Sci., Vol.3, Issue 3, p, 142-146

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Aygun, A , Dogan, S , Argun, M , Esmeray, E .,2018, Optimization of Struvite Precipitation for Landfill Leachate Treatment. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23 (1), 65-76. DOI: 10.17482/uumfd.373302
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Esmeray, E., Ozdemir C., Dursun S. ,2005, Computer Modelling Programme For Air Pollution Problems And Their Solutions, 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki-Greece
 2. Gür, K., Esmeray, E., Uyanöz, R., Zengin, M., Şeker, C. ,2006, Green Remediation Of Heavy Metal Contaminated Soil: Progress, Problems And Suggestionsgreen Remediation Of Heavy Metal Contaminated Soil: Progress, Problems And Suggestions, 18th International Soil Meeting (ISM) on `Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 1, 1, 177 - 183, Sanliurfa, Turkey
 3. Küçükhemek, M.,Gür, K., Uyanöz, R. and Esmeray, E., 2006 "Effect of The Başarakavak (Konya) Municipal Sewage Sludge on The Heavy Metal Contents in A Clay Soil: A Case Study,18th International Soil Meeting (ISM) on `Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), 1, 1, 135 - 141, Sanliurfa, Turkey
 4. Esmeray, E., Aydin, M.E., 2006, An Investigation Natural Radioactivitiy From Mining Industy, VIth International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection SGEM-2006, Albena-Bulgaristan
 5. Esmeray, E., Aydin M. E. , 2007, Comparison Of Natural Radioactivity Removal Methods For Drinking Water Supplies, VII-th International Scientific Conference. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM , Albena-Bulgaristan
 6. Esmeray, E., Özdemir, C., Dursun, S., 2007, A new program development for noise pollution, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus
 7. Esmeray, E., Karatas,M., Kunt,F.,2008, Ağır metallerin çevresel etkisi, Karadeniz Uluslararası Çevre Sempozyumu (Blacksea International Environmental Symposium) 25-29 Ağustos, Giresun/Türkiye, BIES08, Volume III, 549-554.
 8. Esmeray, E., Aydin, M.E., 2008, Pestisitlerin Çevresel Etkileri, BIES’08 Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25-29 Ağustos
 9. Esmeray, E., Aydin, M.E., 2008, Toprak kirleticilerinin taşınımına toprak özelliklerinin etkilerinin incelenmesi, BIES’08 Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25-29 Ağustos
 10. Esmeray, E., Aydin, M.E., 2008, Bazı toprak kirleticilerin topraktaki talınımlarına dair modellerin incelenmesi,BIES’08 Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, , 25-29 Ağustos
 11. Esmeray, E., Kunt, F., 2008, Fuzzy-logic çevre mühendisliği uygulamaları, BIES’08 Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25-29 Ağustos
 12. Esmeray, E., 2009, Effects of Global Warming on Lake Meke, Intetnational Conference on Lakes and Nutrient Loads, Albalakes’09,Pogradec,Albania, 24-26 April
 13. Argun M.E., Karataş M., Doğan S., Dursun Ş., Esmeray, E., 2009, The Factors Affected on the Engineering Ability: A Survey on Environmental Engineering Students, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkish Republics, Süleyman Demirel University, October 22-24,Isparta, Turkey, 175-185.
 14. Esmeray, E., Aydin M. E., 2010, Perchlorate (ClO4-) Sources in Drinking Water and Treatment Methods, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium,26-28 October 2010 – Konya/Turkey, Volume I, 361-369
 15. Esmeray, E., Aydin M. E. , 2011, Transportation Modelling Investigation of Some Soil Pollution Parameters in Soil,International Conference on Ecosystems (ICE) June 4-6, Tirana, Albania, 261-265
 16. Dursun, S., Esmeray, E., Azman, Ş., 2012, Measurement and Analysis of IAQ (Indoor Air Quality) in The Students’ Dormitories, International Conference on Ecosystems (ICE) June 1-6, Tirana, Albania
 17. Esmeray, E., 2013, QR code Applications for Environmental Engineering Laboratories, International Conference on Ecosystems (ICE), May 31-June 5, 2013, Tirana/ Albania
 18. Argun M.E.,Saglam H., Dogan S., Aygun A., Esmeray E.,2013 ,Optimization of Struvite Precipitation as Landfill Leachate Pretreatments by using RSM,7th International Conference environmental engineering and management,ICEEM'07,September 18 – 21, 2013, Vienna, Austria
 19. Çavus P.C., Toros H., Deniz A., İncecik S., Arslan M., Dursun Ş., Öztürk A.İ.,Esmeray E., Mostamandy S.,2015, Hava Kalitesi ve Meteorolojik Verilerin Online Entegrasyonu,VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu,28,30 Nisan 2015 İTÜ, 29 Nisan 2015 İstanbul Aydın Üniv.,İstanbul, Türkiye
 20. Esmeray E., Yılmaz M.,The Effects Of Chemıcal Cleanıng Applıcatıons On The Useful Lıfe Of Polyamıde Membranes In Reverse Osmosıs Systems, ICE’2017, 02-05 June 2017-Tirana, Albania
 21. Esmeray E., Karcıga S., Water Demand Management Practıces And Improvement Recommendatıons For Turkey: A Revıew, ICE’2017,02-05 June 2017-Tirana, Albania
 22. Esmeray E., Cankaya S., Bilgic Z.A, Iron-Steel Industrial Waste Water Characteristics And Wastewater Treatment Methods, ICE’2017,02-05 June 2017-Tirana, Albania
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Organizasyon Komitesi Üyesi,Hava Kalitesi Çalıştayı, 24-27 Ekim 2013, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği, İstanbul, Türkiye
 2. Organizing Committee, BIES’08, Blacksea International Environmental Symposium-August 25,29,2008-Giresun / TURKEY
 3. Organizing Committee, ALBLAKES’09, International Conference Lakes and Nutrient Loads-April 24,25,2009-Pogradec/ ALBANIA
 4. Organizing Committee, ICE’2011, International Conference on Ecosystems, June 4-6, 2011, Tirana/ ALBANIA
 5. Organizing Committee, ICE’2012, International Conference on Ecosystems, June 1-6, 2012, Tirana/ ALBANIA
 6. Organizing Committee, ICE’2013, International Conference on Ecosystems, May 31-June 5, 2013, Tirana/ ALBANIA
 7. Organizing Committee, ICE’2014, International Conference on Ecosystems, May 23-26, 2014, Tirana/ ALBANIA
 8. Organizing Committee, IESSV 2014, International Environmental Sciences Symposium of Van TURKEY
 9. Editorial Board, JIEAS, Journal of International Environmental Application and Science, ISSN:1307-0428 (2012-)
 10. Editorial Board, IJEES,International Journal Of Ecosystems And Ecology Science, ISSN 2224-4980 (2013-)
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Journal of Hazardous Materilas
 2. 3rd International Iron & Steel Symposium, APRIL 3-4-5, 2017

  http://udcs17.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=7&BA=en
 3. Journal of Food Process Engineering
 4. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
 5. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
 6. Fuel Processing Technology
 7. Bioinorganic Chemistry and Applications
 8. Journal of Environmental Quality
 9. BIES’08, Blacksea International Environmental Symposium-August 25,29,2008-Giresun / TURKEY
 10. The European Journal of Science and Technology
 11. Industrial Design Engineering (ISIDE14) May 8-9, 2014 at Karabuk University, Karabuk, Turkey.
Projeler
 1. Hava Kalitesi ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu-TUBITAK(ÇAYDAG)(111Y319)-Araştırmacı,2013-2016
 2. Bazı ağırmetallerin topraktaki taşınımlarına dair modelleme çalışması,(Selçuk Üniv. BAP, 2012)
 3. Konya ve çevresinde bulunan su kaynaklarındaki doğal radyasyonun incelenmesi,(Selçuk Üniv. BAP, 2005)
 4. Karabük Safranbolu İlçesi Gürültü Kirliliğinin Değerlendirilmesi ve Haritalanması (KBÜBAP) (2017-Devam Ediyor)
Ödül ve Destekler
 1. Selçuk Üniversitesi BAP Bilimsel yayınlar teşviği (2011)
Üyelikler
 1. ÇMO-Çevre Mühendisleri Odası, 2002-
Verilen Dersler
 1. Akışkanlar Mekaniği
 2. Hidrolik
 3. Su Temini ve Projesi
 4. Atıksuların Uzaklaştırılması ve Projesi
 5. Su Kayıplarının Azaltılması, Etkin Teknik ve Uygulamalar (Yüksek Lisans)
 6. Çevre Sistemlerinin Modellenmesi (Yüksek Lisans)
 7. Doğal arıtım Yöntemleri (Yüksek Lisans)
 8. Genel Kimya
 9. Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
 10. Teknik Resim-I
 11. Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 12. Bilgisayar (C ve C++) Programlama
 13. Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları
 14. Sayısal Analiz
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. 'Sercan Eren, 'Karabük Safranbolu İlçesi Gürültü Kirliliğinin Değerlendirilmesi ve Haritalanması', '2017-2018', Tamamlandı
Juri Üyelikleri
 1. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Doktora Yeterlilik Jürisi, 2017
Yazılım Bilgisi
 1. AutoCAD, MS Office, Pascal, C, Visual C ++, Delphi, Visual Basic, Photoshop, HTML, Php
Geliştirilen Yazılımlar
 1. SPTM-S,Toprak Kirliliği Taşınım Modelleme Programı, 2012
 2. Hava Kirliliği Modelleme Programı, 2002
Sertifikalar, Kurslar
 1. TÜBİTAK ARDEP-Proje Önerisi Yazma Eğitim,2014, Ankara
 2. Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Eğitim Programı, 2-3 Kasım 2007, Konya
 3. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 21-21 Kasım 2007, Konya
 4. Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi, 15-16 Aralık 2009, Konya
 5. Netcad 5.1 GIS’nk001a/GIS Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi, 07-09 Ocak 2011, Konya
 6. Ultra Fast Likit Kromotografi- Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri, 27 Mayıs 2010, Konya
 

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu