KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
   
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 
Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Tahir GÜNEŞER
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii, 78050, Karabük
Oda No 114
 
Telefon (370) 418 70 50
  (370) 444 04 78 (Dahili: 3844)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta mtguneser@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Yenilenebilir Enerji Uygulamaları, Güneş Enerjisi Sistemleri, Fotovoltaik, Güneş Arabası, Güç Optimizasyonu, Enerji Yönetimi, Güneş Enerjisi Santral Tasarım ve Kurulumu
   
Ünvan ve Görevler
 1. Yrd. Doç. Dr. 2016 -
 
 1. Arş. Gör., 2009 - 2016
İdari Görevler
 1. Bilgi İşlem Daire Başkanı
 
 1. Rektör Danışmanı
Eğitim Lisans Elektronik ve Haberleşme Müh., İstanbul Teknik Ünv., 1999.
  Yüksek Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi, 2010.
  Doktora Elektrik Elektronik Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2015
 
Tezler Lisans 80286 Mikroişlemci ile Endüstriyel Uygulamalar, Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Deniz Balkan, 1999.
  Yüksek Lisans E-ticaretin Dayanıklı Tüketim Malları Sektörüne Etkileri, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan Şenocak, 2010.
  Doktora Güneş Enerjisi İle Çalışan Motorlu Araçta Hız, Zaman Ve Güneş Radyasyonu Değerleri Gözetiminde Güç Optimizasyonu, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erzat ERDİL
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M. T. Guneser, E. Erdil, M. Cernat, T. Ozturk, "Improving the Energy Management of a Solar Electric Vehicle," Advances in Electrical and Computer Engineering, vol.15, no.4, pp.53-62, 2015, doi:10.4316/AECE.2015.04007
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Gökdağ, M., Güneşer, M. T., Erdil, E., "Solar Panel Production for Charging Mobile Phones in Karabuk University Renewable Energy Engineering Research and Applications Center", APJES,V:1, No:3, pp. 56-59, (2013) doi: 10.5505/apjes.2013.65375.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Çakmak A.Ç., Güneşer M.T., Terzi H., Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ISSN:1300-1582, 2011, 2(31), Sayfa: 1-30.
 2. Çakmak A.Ç., Güneşer M.T., İnternet Ortamındaki Bilgi Paylaşımının Tüketici Satın Alma Kararına Etkileri: İnteraktif Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ISSN:1300-1582, 2011, 1(30), Sayfa: 1-26.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Zıyodulla Yusupov, Muhammet Tahır Guneser, Nurı Almagranı Ali Almagrahi, "The Deployment of Microgrid as an Emerging Power System in Uzbekistan", International Conference on Advanced Technology & Sciences, ICAT’16, 2016, Konya
 2. Muhammet Tahir Guneser, Seda Kırtay, Tuba İşlek, Aslı Asuman Mutlu, Erzat Erdil, "Solar Powered Wild Animal Detection and Warning System Design for Sustainable Hunting", ICENS 2016 International Conference on Engineering and Natural Science, 2016, Sarajevo, Bosna-Herzegovia
 3. Bayram Köse, Mesut Yazıcı, S. Hilmi Yılmaz, Muhammet Tahir Güneşer, "Eskipazar Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Rayleigh, Lognormal ve Weibull Dağılım Fonksiyonları ile Modellenerek Tahminlenmesi", ISITES2015, Universidad Politecnica de Valencia, Spain
 4. Güneşer, M. T., Govaerts, J., Van der Heide, A., Dewallef, S., Borgers, T., Poortmans,J., " Soldering MWT Solar Cells into Solar Modules ", EUPVSEC2014, Amsterdam.
 5. Çiçek, O., Gökdağ, M., Güneşer, M. T., Erdil, E., Yetişken, Y., "Evaluation And Design Of Lamination Device To Produce Small-Scale Solar Modules In Workshop Environment", 1st International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE14), Karabük, May 8-9, (2014), (Conference book: pp254-258).
 6. Gökdağ, M., Güneşer, M. T., Erdil, E., "Karabük Üniversitesi Yenilebilir Enerji Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Cep Telefonu Şarjı için Güneş Paneli Üretimi", 1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2013), (Bildiri kitabı 1202-1208), Sakarya, June 7-9 (2013).
 7. Gökdağ, M., Güneşer, M. T., Erdil, E., "A Simple Lamination Unit to Manufacture Small Scale Modules", International Conference on "Solar Energy for World Peace", (Accepted for poster session), İstanbul, August 17-19 (2013).
 8. Çiçek, O., Güneşer, M. T., Erdil, E., " Design and Production of Small Scale PV Module Laminated By Pressure Method ", International Conference on "Solar Energy for World Peace", (Accepted for poster session), İstanbul, August 17-19 (2013).
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ali Çağlar Çakmak, Muhammet Tahir Güneşer, Hasan Terzi, Bankaların Müşterilerine Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Zonguldak, 2009.
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. EEMKON'2015, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2015
Projeler
 1. LLP, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, Transfer and adaptation of the French Certification: Renewable Energy Technician - RET, no. 508832D5-724-4597-A366-D69F76BAFAB4.
 2. "Güneş enerjisi ile çalışan motorlu araçta hız, zaman ve güneş radyasyonu değerleri gözetiminde güç optimizasyonu" isimli BAP projesi, no: KBÜ-BAP- 13/1-DR-004
Verilen Dersler
 1. Elektrik Malzeme
 2. Elektrik Enerji Üretimi
 3. Fotovoltaik Enerji Üretimi
 4. Elektrik Mühendisliği’nde Matematiksel Yöntemler
 
 

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu