Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. Hayrettin AHLATCI (Bölüm Başkanı) hahlatci@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Ali GÜNGÖR agungor@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. İsmail ATILGAN atilgan@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Fatih HAYAT fhayat@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Fatma MEYDANERİ TEZEL fatmameydaneri@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Yavuz SUN ysun@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ELTUĞRAL (Dekan Yrd.) nurettineltugral@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Süleyman YAŞIN (Bölüm Başkan Yrd.) syasin@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Engin ÇEVİK engincevik@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Erkan KOÇ ekoc@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Memiş IŞIK memis@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Yasin KANBUR yasinkanbur@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Yunus TÜREN yturen@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Alper İNCESU (ÖYP) alperincesu@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Fatih AYDIN (ÖYP) fatih.aydin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Fatih KILIÇ (ÖYP) fatihkilic@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Fazıl HÜSEM (ÖYP) fazilhusem@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Güldane ERTUĞRUL guldaneertugrul@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Hamza ŞİMŞİR hamzasimsir@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Hüseyin ZENGİN huseyinzengin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. İsmail Hakkı KARA (ÖYP) ihakkikara@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Muhammet Emre TURAN memreturan@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Safa POLAT safapolat@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Sait ÖZÇELİK saitozcelik@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Sedef ŞİŞMANOĞLU sedefsismanoglu@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Yasin AKGÜL yasinakgul@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Yüksel AKINAY yukselakinay@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu