Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Endüstri Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. Filliz ERSÖZ (Bölüm Başkanı) fersoz@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Muharrem DÜĞENCİ mdugenci@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Çağrı SEL (Bölüm Başkan Yrd.) cagrisel@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Fuat ŞİMŞİR fuatsimsir@karabuk.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Osman YILDIZ osmanyildiz@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Ahmet Ziyaeddin BULUM ahmetbulum@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Erkan Sami KÖKTEN erkansamikokten@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Muharrem ÜNVER muharremunver@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Onur DOĞAN (ÖYP) onurdogan@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Selçuk ÖZCAN (ÖYP) selcukozcan@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Tuğrul BAYRAKTAR tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu