Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
(Başkan)
Prof.Dr. Hasan GÖKKAYA
Prof.Dr. İhsan ULUER
Prof.Dr. İsmail ATILGAN
Doç.Dr. Habibe TECİMER
Doç.Dr. Necmi Serkan Tezel
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan SUR
Raportör

© Fakülte Web Komisyonu