Yrd.Doç.Dr. Hakan KUTUCU
Bölüm Başkan Yrd.
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No M334
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3870)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta hakankutucu@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://web.karabuk.edu.tr/hakankutucu
 
Çalışma Alanları Ağ Tasarım Problemleri, Kombinatoryel Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Yöneylem Araştırması, Matematiksel Modelleme
   
Ünvan ve Görevler
 1. Doktora Sonrası Araştırmacı, Paris Dauphine Üniversitesi, Lamsade Laboratuarı, Nisan 2012-Kasım 2012
 
 1. Öğretim Görevlisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Matematik Bölümü, 2008-2013
 2. Bilgisayar Uzmanı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, 1999-2007
İdari Görevler
 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
 
 1. Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Eğitim Lisans Matematik Bölümü (İng), Dokuz Eylül Üniversitesi, 1999
  Yüksek Lisans 1-) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Ege Üniversitesi, 2004 2-) Matematik Bölümü (Bilgisayar A.B.D.), Ege Üniversitesi, 2007
  Doktora Matematik Bölümü (Bilgisayar A.B.D.), Ege Üniversitesi, 2011
 
Tezler Yüksek Lisans 1-)Band genişliği yönetimi
2-)Bandpass probleminin matematiksel modellenmesi
  Doktora Farklı bağlantılılıklara sahip ağ tasarım problemleri
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Algoritmalara Giriş- Introduction to Algorithms, (2016)., KUTUCU HAKAN, Palme Yayınevi, Editörler: Urfat Nuriyev , Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner, ISBN: 9786053556497, Türkçe(Kitap Tercümesi)
 2. BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET - Computer Networks and Internets,(2016), KUTUCU HAKAN, Nobel Yayın, Editörler: Rüya Şamlı , Zeynep Gürkaş Aydın, ISBN: 9786053202714, Türkçe(Kitap Tercümesi)
 3. Bilgisayar Bilimine Giris, COMPUTER SCIENCE An Overview, Bölüm adı:(Algoritmalar) (2016)., KUTUCU HAKAN, Nobel Yayın, Editör:Birim Balcı Demirci, ISBN:9786053203612, Türkçe(Kitap Tercümesi)
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Hakan Kutucu, Fidan Nuriyeva and Onur Ugurlu, "The Rainbow Connection Problem: Mathematical Formulations", Ars Combinatoria, Vol.127, pp. 101-108, 2016,
 2. Diarrassouba Ibrahima,KUTUCU HAKAN,Mahjoub A Ridha, Two node-disjoint hopconstrained survivable network design and polyhedra, NETWORKS, 67:4, pp. 316-337, 2016.
 3. Firdovsi Sharifov, Hakan Kutucu, A network design problem with two-edge matching failures, RAIRO - Operations Research, 49 2, 297-312, 2015.
 4. Nuriyev U., Kutucu H., and Kurt M., Mathematical models of the Bandpass problem and OrderMatic computer game, Mathematical and Computer Modelling, 53, 2011, pp.1282-1288.
 5. Khanchouch K., Hajlaoui R.M., Kutucu H., A Biomathematical Model for Phoma Tracheiphila Citrus Resistance Screening, Biotechnology and Biotechnological Equipment 26(5), pp. 3282-3285, 2012
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. H. Kutucu, T. Turaci, The edge eccentric connectivity index of some chain silicates networks, Advanced Mathematical Models & Applications, Vol. 2(1), pp.58-67, 2017.
 2. Kizilates G., Nuriyeva F., Kutucu H., A Tour Extending Hyperheuristic Algorithm for the Traveling Salesman Problem, Proceedings of IAM, V.4, N.1, 2015, pp.8-15
 3. Nuriyeva F, Ugurlu O, Kutucu H., A Mathematical Model for the Rainbow Vertex-Connection Number,Advances in Computer Science, Vol. 2, Issue 4, No.5, 2013, pp.103-106
 4. Ibrahima Diarrassouba, Hakan Kutucu, A. Ridha Mahjoub, Two Node-Disjoint 3-Hop-Constrained Survivable Network Design and Polyhedra, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 36, 2013, pp.551-558.
 5. Sharifov F., Kutucu H., Minimum Cost ≤ Edges Connected Subgraph Problems, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 36, 2010, pp.25-32.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Kutucu H., Eker Ç., Kitis Ö., Gönül A.S., Comparison of atlas based segmentation and manual segmentation of hippocampus, Biomedical Engineering Meeting, 2009, DOI:10.1109/BIYOMUT.2009.5130369 , pp.467-469.
 2. Tina Beseri, Hakan Kutucu, Murat Ersen Berberler., A New Mathematical Model for Finding Minimum Vertex Cut Set, 4th International Conference “Problems of Cybernetic and Informatics”, 2012.
 3. Nuriyeva F, Ugurlu O, Kutucu H., A Mathematical Model for Finding the Rainbow Connection Number, 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, 2013.
 4. Hakan Kutucu, Ayad Almryad, The application of artificial neural networks to assessment of the wind Energy Potential in Libya, 7th International Conference on Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, Tunisia, December, 2016.
 5. Hakan Kutucu, Arif Gursoy, Mehmet Kurt, Urfat G. Nuriyev, The Band Collocation Problem: a Library of Problems and a Metaheuristic Approach, International Conference on Discrete Optimization and Operations Research (DOOR 2016), 19-23 September, 2016, Russia.
 6. Nuriyeva F., Kutucu H., Gürsoy A., Kurt M., Nuriyev U., (2016), “On the Mathematical Model of the Sequential Partially Covering Problem ”, Abstracts Book of the “International Conference on Mathematics and Mathematics Education, (ICMME-2016)”, pp. 395-397, Turkey, 2016.
 7. Urfat Nuriyev, Hakan Kutucu, Mehmet Kurt, Arif Gursoy, The band collocation problem in telecommunication networks. The 5th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS, Azerbaijan, 2015
 8. Arif Gursoy, Hakan Kutucu, Mehmet Kurt, Urfat Nuriyev, A Binary Integer Linear Programming Model for the Band Collocation Problem, Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics, Ukraine, 131-134, 2015
 9. Mehmet Kurt, Hakan Kutucu, Arif Gursoy, Urfat Nuriyev, The Optimization of theBandpass Lengths in the Multi-Bandpass problem. The Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management (2013ICMSEM), Philadelphia, USA, 115-123, 2013
 10. Tina Beseri, Hakan Kutucu, Murat Ersen Berberler., A New Mathematical Model for Finding Minimum Vertex Cut Set, 4th International Conference “Problems of Cybernetic and Informatics”, Azerbaijan, 2012.
 11. Sharifov F., Kutucu H., Network Design Problems with Two-Edges Matching Failures, Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics, Ukraine, 2011.
 12. Sharifov F., Kutucu H., Minimum Cost ≤ Edges Connected Subgraph Problems, International Symposium on Combinatorial Optimization(ISCO), Tunisia, 2010.
 13. Babayev D., Nuriyev U., Bell George, Berberler M., Kutucu H., Gürsoy A., Kurt M., Mathematical modeling of a telecommunication packing problem and a heuristic approach for finding a solution, International Journal of Applied Computational Mathematics, Azerbaijan, 2008.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Hakan Kutucu, Mustafa Akca, Ahmet Dişli, Çok Katmanlı Steganografi Tekniği Kullanılarak Mobil Cihazlara Haberleşme Uygulaması, Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 2. Bayram Akgül, Hakan Kutucu, Convex Hull Problemine Genel Bakış: Algoritmalar ve Karmaşık, Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 3. Sharifov F., Kutucu H., 2-Ayrıt Eşleme Hatalarına Karşı Ağ Tasarım Problemi, Yöneylem Arastirmasi ve Endüstri Mühendisligi 31. Ulusal Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 2011.
 4. Kutucu H., Nuriyeva F., Tamsayıların Çarpanlarına Ayrılması, 21. Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, 2008.
 5. Nuriyev U., Kutucu H., Bandpass Problemi, Yöneylem Arastirmasi ve Endüstri Mühendisligi 27. Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.
 6. Sözüer S., Kutucu H., Bilgisayar Laboratuarında İnce İstemci Mimarisi ile Paralel Küme Oluşturulması, Akademik Bilişim, Dumlupınar Üniversitesi, 2007.
 7. Kutucu H., Bandgenişliği Yönetimi, Akademik Bilişim, Pamukkale Üniversitesi, 2006.
 8. Ufuktepe Ü., Kutucu H., webMathematica ve Uygulamaları, Akademik Bilişim, Selçuk Üniversitesi, 2002.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 2. Akademik Bilişim, 2015
 3. Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics, Ukraine, 2015
 4. 4th IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, 2011
 5. TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics
Verilen Dersler
 1. Evrimsel Hesaplama
 2. Doğrusal Programlama
 3. Veri Yapıları
 4. Otomata Teorisi
 5. Algoritmalar
 6. Ayrık Matematik
Yazılım Bilgisi
 1. C, Java, Android, Fortran77, GAMS, CPLEX, ABACUS, Php, Mysql, SPM, Mathematica, Matlab, GNU Plot, Latex
Sertifikalar, Kurslar
 1. Ağ Optimizasyonu Kış Okulu, Lizbon Üniversitesi, Portekiz, 2011
 2. Lisansütü Matematik Çalıştayı, Yeditepe Üniversitesi, 2010
 3. Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics- Summer School IV, National Technical University of Ukraine, 2009
 4. Optimizasyon Seminerleri, Kocaeli Üniversitesi, 2008
 5. Yüksek Başarımlı Hesaplama Yazokulu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
 6. GAME - Graduates at Alberta Mathematics Etc., University of Alberta, Canada, 2006
 

© Fakülte Web Komisyonu