KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
     
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 
Doç.Dr. Tülay EKEMEN KESKİN
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 405
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4194)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta tulayekemen@karabuk.edu.tr
  tekemen@gmail.com
 
Çalışma Alanları Hidrojeoloji, hidroloji, yeraltısuyu kimyası, yeraltısuyu kirliliği, jeotermal sular, izotop hidrojeolojisi, hidrojeoloji- hidrokimyasal parametrelerdeki değişimler ile deprem tahmini ilişkisi
   
Ünvan ve Görevler
 1. Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2016-
 
 1. Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2011-2016
 2. Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2007-2011
 3. Arş.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2000-2007
İdari Görevler
 1. Mühendislik Fakültesi Farabi Koordinatörü, Cumhuriyet Üniversitesi, 2010-2011
 
 1. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Üniversitesi, 2007-2011
 2. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi, 2012-2014
Eğitim Lisans Jeoloji Mühendisliği, Cumhuriyet Üniversitesi, 1999
  Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği/Hidrojeoloji, Cumhuriyet Üniversitesi, 2001
  Doktora Jeoloji Mühendisliği/Hidrojeoloji, Cumhuriyet Üniversitesi, 2006
 
Tezler Lisans .
  Yüksek Lisans Tecer Dağı (Sivas-Ulaş) kaynaklarının hidrojeoloji incelemesi, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Fikret KAÇAROĞLU
  Doktora Yıldız Irmağı Havzasının (Sivas) hidrojeoloji incelemesi, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fikret KAÇAROĞLU
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz, T., Düğenci, M., 2016, Statistical analysis of water discharging from rocks of different origin: a case study from Turkey. Ênvironmental Earth Sciences, 73:311
 2. Keskin, T.E., Düğenci M., Kaçaroğlu, F., 2015, Prediction of water pollution sources using artificial neural networks in the study areas of Sivas, Karabük and Bartın (Turkey). Environmental Earth Sciences, 73:5333-5347
 3. Keskin, T.E., Kaçaroğlu F., 2015, Hydrogeological features and environmental impacts of geothermal waters in Yıldız River Basin (Sivas, Turkey). Water Environment Research, 87:152-168
 4. Keskin, T.E., 2013, Mineral-water interaction and hydrogeochemistry of groundwater around Bartın coal mine. Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 22, No:9a: 2750-2762
 5. Keskin, T.E., and Toptas S., 2012, Heavy metal pollution in the surrounding ore deposits and mining activity: a case study from Koyulhisar (Sivas-Turkey). Environmental Earth Sciences, 67: 859-866
 6. Keskin, T.E., 2010, Groundwater changes in relation to seismic activity: a case study from Eskipazar (Karabuk, Turkey). Hydrogeology Journal, 18:1205-1218
 7. Keskin, T.E., 2010, Nitrate and heavy metal pollution resulting from agricultural activity: a case study from Eskipazar (Karabuk, Turkey). Environmental Earth Sciences, 61: 703-721
 8. Yılmaz, I., Ekemen, T., Yıldırım, M., Keskin, İ., Özdemir G., 2006, Failure and flow development of a collapse induced complex landslide: the 2005 Kuzulu (Koyulhisar, Turkey) landslide hazard. Enviromental Geology, 49: 467-476
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Keskin,T.E., Toptaş S., Ersöz, F., 2013, Kurşunlu maden alanı çevresindeki yeraltısularında asit kaya drenajı ve iz element kirliliği. Jeoloji Mühendsiliği Dergisi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 37: 1-25
 2. Ekemen, T., Kaçaroğlu, F., Kavak, K. Ş., 2006, Tecer Dağının (Sivas) karst hidrojeolojisi incelemesi. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 27: 109-125
 3. Ekemen, T., Kaçaroğlu, F., 2001, Tecer Dağı (Sivas-Ulaş) kaynaklarının hidrojeolojisi). Cumhuriyet Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, 18: 87-102
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Tülay EKEMEN KESKİN1, Halil İbrahim ÇETİNER, Hatice Betül UMARUSMAN, Sidar GENÇ, Halis Yusuf KILIÇ5, Suat BAŞDAĞ, Comparison of Flood Discharge Estimates of Rivers Using Aster Images and 1/25000 Scaled Topographic Maps. 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science. 9-11 November 2018, Alanya/Antalya, TURKEY.
 2. Tülay EKEMEN KESKİN, Halil İbrahim ÇETİNER, Sidar GENÇ, Halis Yusuf KILIÇ, Suat BAŞDAĞ, Hatice Betül Umarusman, Modeling of Basin Using Different Maps and Flood Discharge Estimates With DSI Synthetic (Superposition) Method. 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – (WMESS 2018) 03-07- September, 2018 Prague (Czech Republic).
 3. Tülay Ekemen Keskin, Feyza Girişen, Zeynel Başıbüyük, Yeraltısularında Arsenik Kirliliği: Kaman (Kırşehir, Türkiye) Örneği, 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018), Sakarya, Turkey.
 4. Tülay Ekemen Keskin, Halil İbrahim Çetiner, Suat Başdağ, Sidar Genç, Halis Yusuf Kılıç, Akım Gözlem İstasyonları Bulunmayan Nehirlerin DSİ Sentetik Yöntemi Kullanılarak Taşkın Debilerinin Tahmini: Eskipazar Çayı Örneği (Karabük,Türkiye), 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018), Sakarya, Turkey.
 5. Keskin, T.E., Subaşı, B., Başıbüyük, Z., 2017, Hydrogeological Investigation of the north of Kaman (Kırşehir) region (Kaman (Kırşehir) kuzeyinin hidrojeolojik incelemesi). 5th International Symposium On Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2017), 29-30 September 2017, Bakü (Azerbaycan).
 6. Keskin, T.E., Özler E., Keskin İ., 2016, Heavy metal pollution in the surrounding Pb-Zn-Cu deposits: a case study from Kastamonu (Turkey). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), 5-9 September 2016, Prague (Çek Cumhuriyeti).
 7. Keskin, T.E., Özler E., 2016, Hydrogeological investigation of the Küre (Kastamonu) Pb-Zn-Cu mining area. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 24-28 May, 2016, Sarajevo (Bosna-Hersek).
 8. Keskin, T.E., Düğenci M., Kaçaroğlu F., 2016, Forecast of water pollution sources using ANNs and hydrogeochemical analysis: Case study from Turkey. International Conference on Pollution Control & Sustainable Environment, 25-26 April 2016, Dubai.
 9. Keskin, T.E., Subaşı, B., 2016, Sismik aktivitelere bağlı olarak yeraltısuyu değisimleri: Eskipazar (Karabük) örneği (Groundwater changes due to seismic activity: A case study from Eskipazar (Karabük)). International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management (DAAYS’2016). 2-4 Mart 2016, Karabük (Tam metin).
 10. Keskin T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz T., Düğenci M., 2015, Hydrogeochemistry and statistical analysis of water discharging from rocks of different origin: a case study from Sivas, Karabük and Bartın (Turkey)World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 7-11 September 2015, Praque
 11. Ekemen, Keskin T., 2010, Hydrogeologiccal response to earthquakes: a case study from Eskipazar (Karabuk-Turkey). EGU General Assembly 2010, 02-07 May, Vienna, Austria
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Tülay EKEMEN KESKİN, Feyza GİRİŞEN, Zeynel BAŞIBÜYÜK,Kaman (Kırşehir) Güneyindeki Yeraltısularının Hidrojeolojik ve Kirlilik Açısından İncelenmesi.Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, HİDRO'2018. 27-29 Eylül 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 2. Tülay EKEMEN KESKİN, Halil İbrahim ÇETİNER, Sidar GENÇ, Halis Yusuf KILIÇ, Suat BAŞDAĞ, Hatice Betül UMARUSMAN, Bilgisayar Yazılımları Kullanılarak Akım Gözlem İstasyonu Bulunmayan Nehirlerin CBS Ortamında Taşkın Debilerinin ve Taşkın Yayılma Alanlarının Tahmin Edilmesi: Eskipazar Çayı (Karabük) Örneği. Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, HİDRO'2018. 27-29 Eylül 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 3. Keskin T.E., Toptaş, S., Ersöz F., 2012, Asit maden drenajı ve ağır metal kirliliğine Kurşunlu (Koyulhisar-Sivas) Pb-Zn-Cu maden alanından bir örnek. Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, 16-17 Kasım, Karabük
 4. Keskin T.E., Toptaş, S., 2012, Kurşunlu (Ortakent-Koyulhisar-Sivas) maden alanı ve çevresindeki suların hidrojeokimyası, su-kayaç etkileşimi ve istatistiksel analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, 11-13 Ekim, Sivas
 5. Ekemen Keskin T., 2010, Eskipazar (Karabük) ve çevresinin hidrokimyasal özellikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 13-16 Ekim 2010, Trabzon 215
 6. Ekemen Keskin T., 2010, Eskipazar (Karabük) bölgesinde sismik aktivitelere bağlı olarak meydana gelen yeraltısuyu değişimleri. IV Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs, 2010, Elazığ
 7. Ekemen Keskin T., 2010, Eskipazar (Karabük) çevresindeki yeraltısularında tarımsal aktivitelere bağlı nitrat ve ağır metal kirlilikleri. IV Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ
 8. Ekemen, T., Kaçaroğlu, F., 2007, Yıldız Irmağı Havzasının (Sivas) hidrojeoloji incelemesi. Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 06-07 Eylül, 2007, İstanbul, 351-362 (tam metin)
 9. Ekemen, T., Kaçaroğlu, F., 2007, Kaynarca ve Gaziköy kaynaklarının (Sivas KB sı) hidrojeoloji incelemesi). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-22 Nisan 2007, Ankara, 112-114
 10. Ekemen, T., Kaçaroğlu, F., 2006, Yıldız Irmağı Havzasındaki (Sivas) jeotermal suların hidrojeokimyasal ve izotopik incelemesi. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 02-04 Kasım 2006, Bursa, 3
 11. Ekemen, T., Kaçaroğlu F., Kavak K.Ş., 2006, Tecer Dağının (Sivas-Ulaş) Karst hidrojeolojisi incelemesi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Ankara, 117-118
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. HİDRO'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu
 2. 2. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2018), Sakarya, Türkiye
 3. IX Ulusal Hidroloji Kongresi, 4-6 Ekim 2017, DİYARBAKIR
 4. 2. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2018, SAKARYA.
 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2-4 Mart, 2016, KARABÜK
 6. II. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 12-15 Kasım 2015, KONYA
 7. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi - Tüketim Toplumu ve Çevre Özel Sayısı (Editorial board)
 8. Earth Science Research (Canadian Center of Science and Education) (Editorial board)
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. HİDRO'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu
 2. 2. Uluslararası Dpğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 04.-06.Mayıs 2018 (ISHAD2018), Sakarya, Türkiye)
 3. Journal of Residuals Science & Technology
 4. Mine Water and the Environment (MWEN)
 5. Turkish Journal of Earth Sciences
 6. Tübitak Dış Danışmanlık
 7. Earth Science Research (Canadian Center of Science and Education)
 8. Environmental Earth Secience (SCI)
 9. Fresenius Environmental Bulletin (SCI)
 10. Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu
Projeler
 1. Ekemen Keskin, T., Girişen F., 2018, Kaman (Kırşehir) Güneyinde Bulunan Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi. Karabük Üniversitesi, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı), Proje No: KBÜ-BAP-16/1-YL-092 Yürütücü)
 2. Ekemen Keskin, T., Subaşı, B., 2018, Kaman (Kırşehir) Kuzeyinde Bulunan Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi. Karabük Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı), Proje No: KBÜ-BAP-16/1-YL-091 (Yürütücü)
 3. Ekemen Keskin, T., Keskin, İ., 2017, Küre (Kastamonu) Pb-Zn-Cu maden alanı çevresinin hidrojeokimyasal özelliklerinin ve su-kayaç etkileşiminin incelenmesi. TÜBİTAK 3001 Proje No. 114Y031 (Yürütücü)
 4. Ekemen Keskin, T., 2017, Eskipazar (Karabük) jeotermal suyunun deprem tahmin çalışmalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi. Karabük Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP), No. KBÜ-BAP-14/1-DS-032 (Yürütücü)
 5. Ekemen Keskin, T., Toptaş S., 2011, Ortakent (Koyulhisar-Sivas) ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi. (Bireysel Araştırma Projesi). Cumhuriyet Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (CÜBAP), No. M-377, Sivas (Yürütücü)
 6. Ekemen Keskin, T., 2010, Bartın ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi. (Bireysel Araştırma Projesi). Cumhuriyet Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (CÜBAP), No. M-405, Sivas
 7. Ekemen, T., 2009, Eskipazar (Karabük) ve yakın civarının hidrojeoloji incelemesi. (Bireysel Araştırma Projesi). Cumhuriyet Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (CÜBAP), No. M-331, Sivas
 8. İnan, S., vd., 2006, Türkiye’nin deprem riski yüksek jeo-stratejik-ancak tektonik rejimleri farklı-bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması Projesi. Proje Yöneticisi Doç. Dr. Sedat İnan-TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK-1007 Proje No: 105 G 019 (TÜRDEP). (3 yıl yardımcı araştırmacı).
 9. Kaçaroğlu, F., Ekemen, T., 2006, Yıldız Irmağı Havzasının (Sivas) hidrojeoloji incelemesi (Doktora Tez çalışması). Cumhuriyet Üniv. Araştırma Fonu, Proje No. M-266, Sivas, 232 s
 10. Kaçaroğlu, F., Ekemen, T., 2001, Tecer Dağı (Sivas-Ulaş) kaynaklarının hidrojeoloji incelemesi (Yüksek Lisans Tez çalışması). Cumhuriyet Üniv. Araştırma Fonu, Proje No. M-159, Sivas, 103 s
Üyelikler
 1. Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği
 2. Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi
 3. International Association for Engineering Geology and the Environment
 4. INFREP-International Network for Frontier Research on Earthquake Precursory
 5. International Association of Hydrogeologist
 6. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Verilen Dersler
 1. Hidrolik
 2. Akışkanlar Mekaniği
 3. Hidroloji
 4. Hidrojeoloji
 5. Yeraltısuyu Kirliliği
 6. Su Kalite Kontrolü
 7. Çevre Jeolojisi
 8. Topoğrafya
 9. Kuyu Hidroliği
 10. İleri Hidrojeoloji
 11. Jeotermal Suların Kimyası
 12. İzotop Hidrojeolojisi
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Girişen, F., 2018, Kaman (Kırşehir) Güneyinde Bulunan Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 2. Subaşı, B., 2018, Kaman (Kırşehir) Kuzeyi'nin Yeraltısuyu Kirliliği Açısından İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 3. Özler, E., 2014, Küre (Kastamonu) Pb-Zn-Cu maden alanı çevresinin hidrojeokimyasal özelliklerinin ve su-kayaç etkileşiminin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam ediyor)
 4. Toptaş, S., 2011, Ortakent (Koyulhisar-Sivas) ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi. Yüksek Lisans Tez çalışması). Cumhuriyet Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Fonu, Proje No. M-377, Sivas, 74 s
 

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu