KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
     
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 
Arş.Gör. Mehmet Fethi ERTENLİ
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 409
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3994)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta m.fethiertenli@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Yapı Mühendisliği, Sonlu Elemanlar Yöntemi
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans İnşaat Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 2012; Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi, 2013
  Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği ABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, 2015
  Doktora İnşaat Mühendisliği ABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, 2015-...
 
Tezler Yüksek Lisans Düzenli Gövde Boşluklu Çelik I Profillerin Yanal Stabilitelerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlker KALKAN, 2015
  Doktora Yanal Buruşmalı Burkulmaya Maruz Kalan Çift Simetri Eksenli I-Enkesitli Çelik Kirişlerin Elastik ve Plastik Burkulma Boyu Limitlerinin Belirlenmesi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlker KALKAN, ....
 
Yayınlar  
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. Bas S, Ertenli M.F., Kalkan I, "Estimation of the Lateral Distortional Buckling (LDB) Moments of Doubly-Symmetric Steel Cellular I Beams", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2018), 12-14 September 2018, Izmir/Cesme
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. Kalkan İ., Ertenli M.F., Baş S., “Petek Kirişlerde Yanal Stabilite Sorununun İncelenmesi ve Karşılaştırmalı Sonuçlar”, 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, 2015, Eskişehir.
  2. Başaran B., Ertenli M. F., Kalkan İ., Baş S., "Polimer (FRP) Beton Donatısının Aderansını Ve Kenetlenme Boyunu Etkileyen Faktörler", 6. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, 2017, Trabzon.
Yazılım Bilgisi
  1. Sap2000, Etabs, Tekla Structures, AutoCAD
 

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu