KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
       
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
Duyuru: Öğrencilerimiz ve Danışmanları İçin Önemli Duyuru
Şuanda 'Güncel Olmayan' bir duyuruyu incelemektesiniz.
Konuyla ilgili güncel duyurular için anasayfadaki duyuruları kontrol ediniz.
 

Ekleyen: Webmaster

Eklenme Zamanı: 21.09.2016 / 14:27:50

Okunma Sayısı: 1380

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesinin 12. Bendi gereğince “Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme tarihleri dışında öğrenciler üzerine hiçbir ders alamaz veya üzerindeki hiçbir dersi bırakamaz.” Öğrencilerimizin ve Danışmanlarının ders kayıt işlemlerinde aksaklık yaşamamaları için bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bu tarihler dışındaki talepler Bölüm Başkanlığı tarafından RED edilecektir. (İlgili yönetmelik maddeleri aşağıda yer almaktadır.)

Ders alma, ders silme, ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Öğrenci her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen sürede danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve tekrarlamak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar.
(2) (Değişik:RG-7/7/2014-29053) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti talebinde bulunanların durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.
(3) Ön koşullu dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır.
(4) (Mülga: RG-12/7/2015-29414)
(5) (Değişik: RG-12/7/2015-29414) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler.
(6) Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına inilebilir. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40 AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına izin verilebilir.
(7) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır.
(8) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır.
(9) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar geçen süre için eklemiş oldukları derslerden devamsız sayılırlar.
(10) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
(11) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.
(12) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.
(13) Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan üç nüsha olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi sonunda, en geç bir hafta içerisinde danışmanına teslim ederler. Danışman teslim aldığı ders alma formunun bir nüshasını öğrenciye verir, bir nüshasını izlemekte olduğu öğrencinin dosyasına takar, üçüncü nüshayı ise bir hafta içerisinde öğrenci işleri birimine teslim eder. Uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu