KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
     
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 
Dr.Öğr.Üyesi Yüksel ÇELİK
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 135
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3853)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta yukselcelik@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Optimizasyon Algoritmaları,Sezgisel Optimizasyon, Genetik Algoritmaları,Sürü Zekası
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Bilgisayar Bölümü,Gazi Üniveristesi, 1997
  Yüksek Lisans Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri,Selçuk Üniversitesi, 2004
  Doktora Bilgisayar Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi,2013
Post Doktora: Information Science Dept. of Information Science, University at Albany State University of New York, USA, 2015
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Çelik,Y, Ülker,E. "A Marrıage In Honey Bee Optımısatıon Approach To The Asymmetrıc Travellıng Salesman Problem".Internatıonal Journal Of Innovatıve Computıng Informatıon And Control, Cilt: 8, No: 6, Sf: 4123-4132, 2012.
 2. Çelik,Y, Ülker,E. "Marriage honey bee optimization approach to the symmetric traveling salesman problem".Energy Educatıon Scince And Technology Part B-Socıal And Educatıonal Studıes, Cilt: 4, No: 2, Sf: 595-602, 2012.
 3. Çelik,Y, Ulker,E. "An Improved Marriage in Honey Bees Optimization Algorithm for Single Objective Unconstrained Optimization," The Scientific World Journal, vol. 2013, Article ID 370172, 11 pages, 2013. doi:10.1155/2013/370172.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Balci,M, Çelik,Y.,ELDEM,H.,ELDEM,A. "Vocational Training in the European Union". Journal of Higher Education and Science, Cilt: 3, No: 1, Sf: 38-47, 2013.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Celik,Y. et al. “An Investigation Of The Vocational Training In European Council”, International High Education Symposium, Aksaray Universty,2012
 2. Celik Y., Bezirci M., “Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilişim Teknolojilerindeki Değişmelerin Yönetim Satratejileri Üzerine Etkisi Ve Türkiye Uygulamasi”, 5 th. International World of Turk Social Science Congress, June ,11-13 2007 / World of Turk Management Faculty /Calalabad- KYRGYZSTAN
 3. Bezirci M.,Celik Y., Sezgin,E., “Yönetim Sistemlerinde Bilişim Teknolojilerinin Önemi Ve Karar Destek Sistemleri”, 4 th. International World of Turk Social Science Congres, June ,11-14 2006 / World of Turk Management Faculty /Calalabad- KYRGYZSTAN
 4. Celik Y., Allahverdi N., “Bulanik Uzman Sistem Yardimiyla Bir Tohum Dağitma Modeli”, 4 th. International Advanced Technologies Symposium, September 28-30,2005 ,Selcuk University, KONYA,TURKEY
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Çelik,Y.SOY,H “Trafik Tıkanıklığının Azaltması İçin Öz-Örgütlenme Tabanlı Akıllı Trafik Optimizasyonu Yaklaşımı”, Akademik Bilişim 2014 Konferansı, Mersin Ünv.2014
 2. Sezgin,E., Çelik,Y. “Veri Madenciliğinde Kayıp Veriler İçin Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Akademik Bilişim 2013 Konferansı, Akdeniz Ünv.2013
 3. Sezgin E., Palali A., Celik Y., Meslek Yüksekokulları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünde Yapılan Sataj Uygulamalarına İlişkin bir Araştırma, Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege University,Bergama-Izmir,TURKEY, Mayıs 14-16,Cilt 1, Sf:405-409,2007.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. "TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES", TUBİTAK Dergisi, Yrd.Editör, 2013
 2. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, ELSEVIER,2014
Projeler
 1. "Web Based Basic Vocational Training”,2012 Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi Proje No:2010-1-TR1-LEO04-15875-3nolu Karaman,2010-212
 2. "Yazılım Kenti Projesi Kenti KARAMAN", Karaman Valiliği, KARAMAN, 2012
Verilen Dersler
 1. • Bilgisayar Donanımı • Network • İnternet Programcılığı (ASP,ASP.NET, C#) • Veri Tabanı I,II (MS SQL) • Grafik ve Animasyon • Görsel Programalama (Delphi) • Mobil Programlama (Android) • Nesne Tabanlı Prog (Java).
 
 

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

OBSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu