KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
     
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 
Dr.Öğr.Üyesi Burhan SELÇUK
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No B160
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3780)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta bselcuk@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=vWVr7TQAAAAJ
 
Çalışma Alanları Diferensiyel Denklemler, Paralel ve Dağıtık Sistemler.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Yrd. Doç. Dr, Karabük Üniversitesi, 2014 -
 
 1. Arş. Gör, Karabük Üniversitesi, 2009 - 2014
Eğitim Lisans İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği, 1999.
  Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 2006.
  Doktora Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 2014.
 
Tezler Yüksek Lisans Parçali Sabit Katsayili Hill Denkleminin Kararsizlik Araliklari Üzerine
  Doktora Bir Parabolik Denklemin Çözümlerinin Sönümü
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. B. Selcuk, Blow up for non-Newtonian equations with two nonlinear sources, HJMS, Vol. 50 (2) (2021), 541 – 548.
 2. M. A. Beauregard, B. Selcuk, Quenching estimates for a non-Newtonian filtration equation with singular boundary conditions, http://arxiv.org/abs/1907.03796v1.
 3. B. Selcuk "Quenching behavior of a semilinear reaction-diffusion system with singular boundary condition" Turkish Journal of Mathematics (2016) 40: 166 – 180.

 4. B. Selcuk, N. Ozalp "Quenching behavior of semilinear heat equations with singular boundary conditions", Electron. J. Diff. Equ., Vol. 2015 (2015), No. 311, pp. 1-13.

 5. N. Ozalp, B. Selcuk "Blow up and quenching for a problem with nonlinear boundary conditions", Electron. J. Diff. Equ., Vol. 2015 (2015), No. 192, pp. 1-11.

 6. N. Ozalp, B. Selcuk “The quenching behavior of a nonlinear parabolic equation with a singular boundary condition”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume 44 (3) (2015), 615 – 621.

 7. B. Selcuk, N. Ozalp "The quenching behavior of a semilinear heat equation with a singular boundary outflux" Quarterly of Applied Mathematics, Volume LXXII Number 4 (2014) 747-752.

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. B. Selcuk,_Quenching for a reaction-diffusion equation with weak singularities, JAEM, Accepted.
 2. B. Selcuk "Quenching for porous medium equations" Tamkang Journal of Mathematics, Accepted. (ESCI)
 3. B. Selcuk, Ayşe Nur A. TANKÜL, A. DÜNDAR , Z. AKKUŞ , M. ARSLAN " Designing a New Hybrid Cryptographic Model using Coordinate Axes", Anatolian Science - Journal of Computer Science, 5 (1) 31-41.
 4. Ayşe Nur A. TANKÜL, B. Selcuk, "On Hamiltonian Properties of Honeycomb Meshes", Anatolian Science - Journal of Computer Science, (2019) 29-37.
 5. B. Selcuk, Ayşe Nur A. TANKÜL, "Perfect Matching of Fractal Honeycomb Meshes", Anatolian Science - Journal of Computer Science, (2019) 38-46.
 6. B. Selcuk, A. Karcı “Connected cubic network graph”, Engineering Science and Technology, an International Journal, Volume 20 Issue 3 (2017) 934-943. (ESCI)

 7. B. Selcuk, N. Ozalp "Quenching for a semilinear heat equation with a singular boundary outflux" Int. J. Appl. Math, Volume 29 Number 4 (2016) 451-464.

 8. B. Selcuk "Quenching problems for a semilinear reaction-diffusion system with singular boundary outflux" Tamkang Journal of Mathematics, Volume 47, Number 3, 323-337, September 2016. (ESCI)
 9. A. Karcı, B. Selcuk “A new hypercube variant: Fractal cubic network graph”, Engineering Science and Technology, an International Journal 18 (2015) 32-41.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. B.Selcuk, Blow up for Porous Medium Equations, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 9 (1), 22-27, 2021.
 2. B. Selcuk, N. Ozalp "Quenching for a nonlinear diffusion equation with singular boundary outfluxes" Turk. J. Math. Comput. Sci. 8 (2018) 65–69.
 3. B.Selcuk, "The quenching behavior of a parabolic system", Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., 62, no.2, 29-35 (2013)
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. B. Selcuk, Ayşe Nur A. TANKÜL, "Designing a New Hybrid Cryptographic Model", 2nd International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2020), February 15-16 2020, Dhaka, Bangladesh.
 2. A. N. Altıntaş Tankül, B. Selcuk, "Parallel Artificial Atom Algorithm for Large Scale Travelling Salesman Problem", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), May 11-13, 2018 Safranbolu, Turkey.
 3. B. Açma, E. Cifci, B. Selcuk, "Artificial Atom Algorithm in Image Processing Applications", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), May 11-13, 2018 Safranbolu, Turkey.
 4. E. Cifci, B. Açma, B. Selcuk, "Yapay Atom Algoritması Kullanarak Bireye Özgü Öğün Programlı Beslenme Çizelgesi Hazırlanması", International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'17, Inonu University , Malatya, TURKEY (2017).
 5. B. Selcuk, A. Karcı, "Connected cubic network graph and its hamiltonian properties", 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2013, Proceeding Book of IECMSA2013-Abstracts, 225, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA, (2013)
 6. B. Selcuk, N. Ozalp, "The quenching behavior of a parabolic system with singular boundary conditions", 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2013, Proceeding Book of IECMSA2013-Abstracts, 146-147, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA, (2013)
 7. N.AYDIN, B.ŞEN, B.SELÇUK; “Using Gaussian Jordan Elimination Method with Cuda for Linear Circuit Equation System”, First World Conference on Innovation and Computer Sciences (INSODE 2011), Bahcesehir University, 02-04 September 2011, Istanbul – Turkey, doi: 10.1016/j.protcy.2012.02.008

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ö. F. Acar, B. Selçuk, "Birliktelik Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Empati–Çıkar Yöntemi", 20. Akademik Bilişim Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 31 0cak-2 Şubat 2018.
 2. B. Selçuk, N. Özalp, “Lineer olmayan bir difüzyon denkleminin sönüm davranışı”, 30. Ulusal Matematik Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, (Özet Kitapçığı, S.63) 6-9 Eylül 2017.
 3. B. Selçuk, N. Özalp, “Lineer olmayan sınır şartlı patlama ve sönüm problemi” , 10. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, (Özet Kitapçığı, S.106) 11-12 Haziran 2015.
 4. B. Selçuk, N. Özalp, “Singüler sınır şartlı bir yarı lineer parabolik denklemin çözümlerinin sönüm davranışı” , 7. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, (Özet Kitapçığı, S.73) 31 Mayıs-1 Haziran 2012.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Technological Applied Sciences (NWSA), (2016)
 2. New Trends in Mathematical Sciences, (2016)
 3. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. A1: Math. Stat., (2016)
 4. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, (2016)
 5. 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016)
 6. 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2015)
 7. Boundary Value Problems, Springer, (2015).
Ödül ve Destekler
 1. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, (2014, 2015)
Verilen Dersler
 1. Sayısal Analiz (2015)
 2. Differensiyel Denklemler (2015)
 3. Algoritmalar (2013)
 4. Ayrık Matematik (2013)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Ayşe Nur Altıntaş Tankül, "Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Yapay Atom Algoritması Optimizasyonunun Paralel Programlama ile Uygulaması", 2018.
 2. Ömer Faruk Acar, "Türkçe Metinlerdeki Birliktelik Analizi", 2017.
 
 

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

OBSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu