2021-2022 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Hakkında
FORMU DOLDURMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI LÜTFEN OKUYUNUZ.!!!

!!!Bu form Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için açılmıştır.

Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyeti için başarısız tek dersi kalan öğrenciler, ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavından başarılı olamaması halinde, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak koşulu ile yeniden tek ders sınavına girebilir. “Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini” yatırdığı halde müracaatta bulunmayan öğrenci tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında başarılı olabilmek için 100 tam not üzerinden en az 50 alınması zorunludur. Ancak 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde edemezler.

b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri koşullu başarılı olunan bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Ortalama yükseltmek amacıyla girilen tek ders sınavında son alınan not geçerlidir.

c) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.


 ***Tek ders sınavına girmesi uygun olan öğrenciler bölüm sayfasından duyurulacaktır. Tek ders sınavına uygun olan öğrenciler için tek ders sınavı 04 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da 167 nolu sınıfta yüz yüze yapılacaktır. Tek ders sınav programı ile ilgili duyurulara ulaşmak için bölümümüz web sayfasını takip ediniz.

Ait ve Tur Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II (AİT 181-182) ve Türk Dili I ve II (TUR 181-182) derslerinin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi tek ders sınavları UNİKA üzerinden 4 Temmuz 2022 tarihinde TUR 181-182 saat 15:00'te , AİT 181-182 saat 16:00'da yapılacaktır.

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II (YDL 183-184) derslerinin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi Tek Ders Sınavları gözetimsiz uzaktan (online) olarak 4 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00 da yapılacaktır.
Bu dersler için de bu formu 30 Haziran 2022 saat 17.30'a kadar doldurunuz.

Öğrencilerimizin ortak zorunlu (TUR 181-182, AİT181-182 ve YDL181 - FOL 183) tek ders sınavları ile ilgili bütün duyurular için;
      http://tur.karabuk.edu.tr
      http://ait.karabuk.edu.tr
      http://ydl.karabuk.edu.tr
web adresini takip etmeleri önemle rica olunur.

Bu form 1 Temmuz 2022 saat 17.30'da kapatılacaktır.

Tek Ders Dilekçesi

Tek Ders Başvuru Formu