Staj Hakkında (Güncellendi)

Staj Defteri Teslimi:

Yapılan stajın geçerliliği 1 senedir. Yazın yapılan staj dersi takip eden güz döneminde ya da bir sonraki yıl yaz okulunda alınabilir. Staj defteri ıslak imzalı ve sadece basılı olarak bölüm sekreterliğine teslim edilecektir. Sonuçlar bölüm web sayfasında duyuru olarak yayınlanacaktır.i

Posta Yoluyla Defter iletimi için;
Bölüm sekreterliği adresi : Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1.Kat Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sekreterliği Karabük/MERKEZ (İlker Uğurlu adına)

Staj defteri ve staj sicil fişi belgelerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

- Yaz okulunda staj dersini alacaklar için son teslim tarihi: 8 Eylül 2023

- Güz döneminde staj dersini alacaklar için son teslim tarihi: 27 Ekim 2023

Staj Sonuçları:

Yakında...

İŞ YERİ KABUL BELGESİ (EK-2)BELGELERİNİ MAİL İLE GÖNDERENLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.


2022-2023 yaz dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerin İŞYERİ KABUL BELGESİ (EK-2)ni staj başlama tarihinden en geç 15 gün önce olacak şekilde aşağıdaki forma yüklemeleri gerekmektedir.

Staj Başvuru Belgesi (EK-1) : (EK1)

Staj Başvuru Belgesi (EK-2)  (EK2)
 
Staj Sözleşmesi 
(STAJ SÖZLEŞMESİ)


NOT: Tüm programlar için Ek-2 belgesi Türkçe olarak doldurulup ilgili forma yüklenecektir. Sadece yurt dışında staj yapan öğrencilerimiz İngilizce Ek-2 belgesi dolduracaklardır. İngilizce Ek-2 belgesine erişmek için TIKLAYINIZ.

mail İŞ YERİ KABUL BELGESİ (EK-2) yükleme formu

Hatırlatma: EK-2 formunu (Staj Kabul Formu) doldurduktan sonra 1 (bir) nüshasını saklayınız.

STAJ BAŞVURU KURALLARI 
2022-2023 Eğitim Öğretim Yaz Döneminde bölümümüzde eğitim gören öğrencilerin zorunlu yapacak oldukları 20 iş günü yaz stajlarının kabullerinin aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde yapılması gerekmektedir.
1- Öğrencilerin Stajlarını Karabük Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksekokullar Staj Uygulama Yönergesi ve Bölümümüz Staj Uygulama esasları doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
2- Sigorta giriş işlemleri yapılan öğrenciler; staj tarihlerinde değişiklik veya staj iptali durumunda ilgili firmadan iptal, tarih değişikliği nedenini gösterir belgeleri dilekçe ile birlikte bölümümüz sekreterliğine teslim etmelidirler.
3- Resmi tatillerde ve Pazar günleri staj yapılamayacağı için öğrenciler beyan ettikleri tarihleri önceden kontrol etmelidirler.
4- Aynı firmada iki staj yapan öğrenciler tarihler arasında boşluk bırakmadan 40 gün olarak yapabilirler. Tek bir ek2 belgesi verilmesi yeterli olacaktır. Formda da bununla ilgili kısımlar belirtilmelidir. Bu durumda olanlar iki tane staj defteri dolduracaklardır.
5- Zorunlu Staj Uygulaması ve Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği uygulaması dışında gönüllü staj uygulaması vardır.
6- Staj Sözleşmesi
staj yapacağı yerden ücret alacaklar dolduracaktır. Staj Sözleşmesi'nde öğrenci, firma ve bölüm başkanının imzası bulunmalıdır. Firma talep etmesi durumunda staj öncesinde imzalatıp teslim etmelidir. Firmanın talep etmemesi durumunda staj defteri ile beraber teslim edebilirler.

Sigorta Belgesi staja başlayacağınız tarihten 2-3 gün önce E-devlet sistemine giriş yapılmaktadır. Staj için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.

YAZ OKULUNDA DERS ALMAYACAK OLANLAR İÇİN STAJ TARİHLERİ

19.06.2023 - 02.10.2023 tarihleri arası

YAZ OKULUNDA DERS ALACAK OLANLAR İÇİN STAJ TARİHLERİ

19.06.2023 - 29.07.2023 tarihleri arası

NOT: Staj başvurularının kabul veya ret durumları Çarşamba akşamına kadar formu dolduranlar için her hafta Cuma günü saat 17:00'de aşağıdaki linkten yayınlanacaktır.

Staj Başvurusu Kabul Olanların Listesi (Güncellendi)

SORULARINIZ İÇİN
Bölüm Sorumlu Öğretim Elemanı
Bilgisayar Mühendisliği İdris KAHRAMAN
idriskahraman@karabuk.edu.tr