Tezler/Bitirme Projeleri
Buradaki kılavuzların amacı Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne bağlı eğitim gören lisans programı öğrencilerinin bitirme tezlerini ve bitirme proje posterlerini hazırlamalarında bir standart oluşturmaktır. Bitirme tezi ve bitirme projesi posteri hazırlayacak olan öğrencilerin bu kılavuza göre hareket etmeleri gerekmektedir.


Bitirme Tezi Hazırlama Kılavuzu

Raylı Sistemler Mühendisliği Programı Bitirme Projesi Poster Şablonu