Staj Dosyaları
Staj Adımları

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması

Staj Belgeleri

Staj Adımları

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

Staj Uygulama Yönergesi

Ek-1: Staj Başvuru Belgesi [EN]

Elektronik imzalı Ek-1 Belgesi: Bilgisayar [EN], Biyomedikal, Çevre, İnşaat/Ulaştırma, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik, Makine(/Otomotiv/Raylı) [EN], Tıp

Islak imzalı Ek-1 Belgesi: Elektrik-Elektronik [EN] Renkli çıktı alınız.

Ek-2: Staj İş Yeri Kabul Belgesi [EN] Doldurulmuş asıl belgenin bir nüshasını saklayınız.

Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi Bu belge yerine geçen "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" e-devletten alınabilmektedir.

İş Yeri Kabul ve Staj Sözleşmesi

Staj Defteri Örneği [EN] Güncel staj defteri formatıdır.

Staj Sicil Fişi [EN] Sadece iş yeri yetkilisi dolduracaktır.

Word Kaynakça Stili Yükleme [EN]

Word Belgesine Alıntılar Ekleme [EN]

Staj Komisyonları

Staj için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.

Staj Sözleşmesi

Stajyer öğrenciye ücret ödeyen Özel Sektör şirketleri Üniversiteden teşvik alacaktır.


3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar kapsamında, iş yerlerinin devlet katkısından yararlanabilmeleri için,

  1. İmzalı Sözleşmenin 1 nüshası,

  2. Sözleşmede belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış bulunan ücretin Dekontu,

  3. Stajyer öğrenciden sorumlu işletme görevlisi tarafından doldurularak imzalanan Aylık Puantaj Cetveli (Devam Çizelgesi),

Bölüm Sekreterliğine staj bitiminde gönderilmelidir.


Staj yapacak öğrenciler arasında stajını özel sektörde yapacak olanlar için sözleşme aşağıdadır.

İş Yeri Kabul ve Staj Sözleşmesi İş yeri isterse doldurulacaktır.

NOT: Staj Sözleşmesindeki evrakları eksik teslim eden veya Staj İş Yeri Kabul Belgesini eksik dolduran işletmelere ödeme yapılmayacaktır.

Staj Komisyonları

Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Staj Koordinatörlüğü:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Başkan

Bilgisayar İşletmeni

Nurcan ÇETİN

nurcancam@karabuk.edu.tr

Sekretarya


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Oğuzhan MENEMENCİOĞLU

omenemencioglu@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Furkan SABAZ

furkansabaz@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

İlker UĞURLU

ilkerugurlu@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Fatih SEL

fatihsel@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin IRMAK

huseyinirmak@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ertuğrul ESMERAY

eesmeray@karabuk.edu.tr

Başkan

Bilgisayar İşletmeni

Fatih SEL

fatihsel@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin IRMAK

huseyinirmak@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ozan GÜLBUDAK

ozangulbudak@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Satiye KORKMAZ

satiyekorkmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Ramazan ERGÜN

rergun@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk ÖZCAN

selcukozcan@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Rıdvan KARA

ridvankara@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih SAKA

sakafatih@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Haşim KISA

mhasimkisa@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Mahfuz PEKGÖZ

mahfuzpekgoz@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Fatih SEL

fatihsel@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin IRMAK

huseyinirmak@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Mustafa GÜNAY

mgunay@karabuk.edu.tr

Başkan

Doç.Dr.

Samet USLU

sametuslu@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Emin AKAY

eminakay@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Tuğçe KÖDEN YILDIZ

tugcekoden@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Bilgehan KONDUL

bilgehankondul@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Muhammed Salih GÜL

msalihgul@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Muhammet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Fatih YAYLACI

fatihyaylaci@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Bilgisayar İşletmeni

Tuncer ŞAHİN

tuncersahin@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

İsmail Hakkı TAYYAR

ismailtayyar@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Ali Tahir KARAŞAHİN

tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Müzeyyen ÇETİN

muzeyyencetin@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman YAŞİN

syasin@karabuk.edu.tr

Başkan

Ars.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Cennet KARAKAVUZ

cennetkarakavuz@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Fatih SEL

fatihsel@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin IRMAK

huseyinirmak@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreteri