Uygulamalı Eğitim Dosyaları
Uygulamalı Eğitim Belgeleri

Uygulamalı Eğitim İşlemleri Süreç Akış Şemaları


Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği ve Yönergesi


Staj Belgeleri


İşletmede Mesleki Eğitim Belgeleri


https://t.me/+hnaxFb9HidI5Yjc0 Fakültemizin uygulamalı eğitimler hakkındaki duyurularını anlık olarak takip edebilmek için aşağıda bağlantısı verilen Telegram Grubuna katılınız:
Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Eğitimler İletişim Grubu

Staj Belgeleri

Uygulamalı Eğitim İşlemleri Süreç Akış Şemaları

Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği ve Yönergesi

Uygulamalı Eğitim (Zorunlu Staj) Başvuru ve Kabul Belgesi [EN] Doldurulmuş asıl belgenin bir nüshasını saklayınız.

Uygulamalı Eğitim Ders Kodları ve Adları Başvuru ve kabul belgesinde kullanılacak ders bilgileridir.

Staj Defteri Örneği [EN] Güncel staj defteri formatıdır.

Staj Sicil Fişi [EN] Sadece iş yeri yetkilisi dolduracaktır.

Word Kaynakça Stili Yükleme [EN]

Word Belgesine Alıntılar Ekleme [EN]

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Staj için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.


Stajyer öğrenciye ücret ödeyen Özel Sektör şirketleri Üniversiteden teşvik alacaktır.


3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar kapsamında, iş yerlerinin devlet katkısından yararlanabilmeleri için,

  1. İmzalı Sözleşmenin 1 nüshası,

  2. Sözleşmede belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış bulunan ücretin Dekontu,

  3. Stajyer öğrenciden sorumlu işletme görevlisi tarafından doldurularak imzalanan Aylık Puantaj Cetveli (Devam Çizelgesi),

Bölüm Sekreterliğine staj bitiminde gönderilmelidir.


Staj yapacak öğrenciler arasında stajını özel sektörde yapacak olanlar için sözleşme aşağıdadır.

İşletmede Zorunlu Staj Sözleşmesi İş yeri isterse doldurulacaktır.

NOT: Staj Sözleşmesindeki evrakları eksik teslim eden veya Staj İş Yeri Kabul Belgesini eksik dolduran işletmelere ödeme yapılmayacaktır.


İşletmede Mesleki Eğitim Belgeleri

Uygulamalı Eğitim İşlemleri Süreç Akış Şemaları

Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği ve Yönergesi

Protokol, iş yeri ile dekanlık arasında imzalanacaktır.

İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü [EN]

İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi [EN]

Uygulamalı Eğitim (İşletmede Mesleki Eğitim) Başvuru ve Kabul Belgesi [EN] Doldurulmuş asıl belgenin bir nüshasını saklayınız.

Uygulamalı Eğitim Ders Kodları ve Adları Başvuru ve kabul belgesinde kullanılacak ders bilgileridir.

İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Broşürü Öğrencilerimiz için hazırlanmış tanıtım broşürüdür.

İşletmede Mesleki Eğitim İşveren Broşürü İşletmeler için hazırlanmış tanıtım broşürüdür.

Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Ders Açılması Talep Formu

İşletmede Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Denetim Formu [EN]

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Denetim Anketi

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Defteri Örneği [EN] Güncel uygulama defteri formatıdır.

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Sicil Fişi [EN] Sadece iş yeri yetkilisi dolduracaktır.

Word Kaynakça Stili Yükleme [EN]

Word Belgesine Alıntılar Ekleme [EN]

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

İşletmede Mesleki Eğitim için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.

Alttan devam zorunluluğu bulunan dersleri yüz yüze eğitimle veriliyorsa eğer son sınıf öğrencileri bu derslerini İşletmede Mesleki Eğitim dersi ile birlikte alamazlar. Bu öğrenciler yönetmelik gereği öncelikli olarak alttan kalan derslerini almak zorunda oldukları için İşletmede Mesleki Eğitim dersini benzer durumun söz konusu olmaması koşuluyla bir sonraki dönem alabilirler. Uzaktan eğitimle verilen dersler ile devam zorunluluğu olmayan derslerden kalmış öğrenciler ise kredilerinin yetmesi halinde İşletmede Mesleki Eğitim dersini alabilirler.


Close